Warunki Stawki VAT 0% dla międzynarodowych usług transportowych

transport z Grecji do Polski

Czy możliwe jest wydanie faktury VAT z zerową stawką dla usługi transportowej na skalę międzynarodową? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że brak dokumentu zatwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy uniemożliwia zastosowanie zerowej stawki podatku VAT dla usługi transportowej na obszarze międzynarodowym.

Przykład dotyczy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, który świadczył usługę transportową między Wielką Brytanią a Polską. Zleceniodawcą była firma spedycyjna, która powierzyła wykonanie transportu. Usługę tę wykonał sam wnioskodawca, używając własnych środków transportu do przewozu pustych palet. Pomimo międzynarodowego charakteru tej usługi transportowej, brak dokumentu potwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy, potwierdzającego uwzględnienie wartości usługi w podstawie opodatkowania od importu towarów, skutkuje niemożnością zastosowania zerowej stawki VAT. Wnioskodawca wystawił fakturę z podatkiem VAT, co spowodowało sprzeciw ze strony firmy zlecającej, twierdzącej, że faktura powinna mieć zerową stawkę VAT.

W związku z powyższym, wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze za wykonaną usługę. Dyrektor KIS stwierdził, że w przypadku wystawiania faktury za transport towarów (palet), brak dokumentu potwierdzającego przez Urząd Celno-Skarbowy uniemożliwia zastosowanie stawki 0% VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki 0% w przypadku świadczenia usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu zatwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy, który jednoznacznie potwierdza uwzględnienie wartości usługi w podstawie opodatkowania od importu towarów. W niniejszej sprawie ten warunek nie został spełniony. W związku z tym, przy wystawianiu faktury, wnioskodawca jest zobowiązany zastosować standardową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.