Eksport Grecja – jakie produkty i towary eksportują Grecy?

Eksport Grecja

Eksport z Grecji najczęściej kojarzony jest z oliwą i winem. Jak się okazuje udział sektora spożywczego wcale nie jest wiodący w greckim eksporcie. Jakie produkty oraz rodzaje towarów najczęściej eksportują Grecy oraz które kraje należą do ich głównych odbiorców?

Położenie półwyspu helleńskiego sprawia, że Grecja jest atrakcyjnym partnerem do wymiany handlowej dla Państw Unii Europejskiej, krajów nieczłonkowskich oraz partnerów z rynku azjatyckiego. Sprzedawane towary różnią się w zależności od kierunku eksportu. Jakie produkty i do jakich krajów eksportuje Grecja?

Eksport Grecja 

Na początku nieco danych. Całkowitego wartość eksportu Grecji w 2022 roku wzrosła do 54 676 mln euro z 39 997 mln euro w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 36,7%. Jednocześnie wartość importu w 2022 roku wyniosła 93 048 mln euro w porównaniu do 65 457 mln euro w 2021 roku, co oznacza wzrost o 42,2%. Wystarczy krótka analiza tych danych, aby upewnić się, że rynek handlu międzynarodowego w Grecji jest niezwykle dynamiczny i ma tendencję wzrostową, co czyni ten kraj niezwykle atrakcyjnym partnerem z perspektywy polskich przedsiębiorców.

Eksportowane towary

Na pierwszym miejscu wśród eksportowanych z Grecji towarów znajduje się benzyna, smary oraz oleje ropy naftowej i bitumiczne. Drugie miejsce zajmuje żywność. Eksportowane są oliwki, oliwa, sery, mięso warzywa, owoce oraz przetwory zawierające kakao. Kolejną grupę towarów stanowią wyroby chemiczne, wśród których znajdują się kosmetyki, farmaceutyki, leki oraz komponenty chemiczne m.in. do środków czystości.

Ważnym sektorem greckiego eksportu są również wyroby przemysłowe. Można wśród nich wyróżnić zarówno gotowe maszyny i urządzenie przemysłowe, jak i ich komponenty, w postaci gazomierzy, liczników, urządzeń do cyfrowego przetwarzania danych i innych. Osobną grupę towarów stanowią urządzenia do użytku domowego, jak pralki czy chłodziarki. Coraz większą popularnością cieszą się także greckie meble.

Eksport Grecja: najważniejsi partnerzy handlowi Grecji

Znajdująca się na granicy Europy i Azji Grecja ma swoich strategicznych partnerów handlowych na obu kontynentach. Największe znaczenie w eksporcie greckim mają odbiorcy produkowanych w Grecji produktów ropopochodnych. Wśród nich dominują kraje nieunijne. Warto tu zaznaczyć, że sektor eksportu towarów ropopochodnych generuje aż 2% krajowego PKB, a rafineria w Koryncie jest jedną z największych rafinerii europejskich nastawionych właśnie na eksport.

Kraje Unii Europejskiej to z kolei główni odbiorcy eksportu sektora spożywczego. Grecka kuchnia cieszy się ogromną popularnością w krajach członkowskich, w których często powstają greckie restauracje, sklepy czy nawet magazyny z żywnością. Wśród czołowych odbiorców znajdują się takie Państwa, jak Włochy, Niemcy oraz Cypr. Ważnymi partnerami w greckim eksporcie towarów są równię Francja, Bułgaria, Wielka Brytania i Hiszpania. Do krajów unijnych importowane są także leki i kosmetyki

Eksport z Grecji do Polski

Jak wygląda eksport Grecja-Polska? Towary eksportowane z Grecji do Polski nie odbiegają znacznie od unijnego trendu. Chętnie sprowadzamy artykuły żywnościowe, chemię, leki oraz kosmetyki. Co jednak ciekawe, na pierwszym miejscu znajdują się statki! Są to w znakomitej większości statki towarowe oraz duże statki pasażerskie. Wysoka jakość eksportowanych statków, to efekt intensywnego rozwoju przemysłu żeglarskiego w Grecji, który jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarczych w kraju.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, pod numerem: +48 22 478 28 97.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Co eksportuje Grecja?

Eksport Grecja to przede wszystkim benzyna, smary i oleje, wśród nich oleje bitumiczne i ropy naftowej. Na drugim miejscu znajduje się żywność, w tym grecka oliwa, sery, owoce i warzywa sezonowe oraz mięso i produkty zawierające kakao. Wśród eksportowanych towarów znajduję się także kosmetyki, leki, farmaceutyki oraz środki chemiczne i ich komponenty. Kolejną grupę stanowią wyroby przemysłowe. Są to zarówno gotowe maszyny, jak i ich komponenty. Coraz większym zainteresowaniem wśród zagranicznych nabywców cieszą się także urządzenia użytku domowego AGD oraz greckie meble.

Jak wygląda eksport Grecja-Polska?

Towary eksportowane z Grecji do Polski również  żywność, chemia, leki i kosmetyki. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak statki, a wśród nich statki towarowe i pasażerskie. Wysoka jakość importowanych do Polski statków to zasługa nowoczesnego przemysłu żeglarskiego, który stanowi jeden z filarów gospodarki greckiej. Przewóz towarów będących przedmiotem wymiany handlowej odbywa się za pomocą transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.