Eksport z Grecji. Jakie produkty i towary eksportują Grecy?

Eksport z Polski do Grecji

Eksport z Grecji najczęściej kojarzony jest z oliwą i winem. Jak się okazuje udział sektora spożywczego wcale nie jest wiodący w greckim eksporcie. Jakie produkty oraz rodzaje towarów najczęściej eksportują Grecy oraz które kraje należą do ich głównych odbiorców?

Położenie półwyspu helleńskiego sprawia, że Grecja jest atrakcyjnym partnerem do wymiany handlowej dla Państw Unii Europejskiej, krajów nieczłonkowskich oraz partnerów z rynku azjatyckiego. Sprzedawane towary różnią się w zależności od kierunku eksportu. Jakie produkty i do jakich krajów eksportuje Grecja?

Eksportowane towary

Na pierwszym miejscu wśród eksportowanych z Grecji towarów znajduje się benzyna, smary oraz oleje ropy naftowej i bitumiczne. Drugie miejsce zajmuje żywność. Eksportowane są oliwki, oliwa, sery, mięso warzywa, owoce oraz przetwory zawierające kakao. Kolejną grupę towarów stanowią wyroby chemiczne, wśród których znajdują się kosmetyki, farmaceutyki, leki oraz komponenty chemiczne m.in. do środków czystości.

Ważnym sektorem greckiego eksportu są również wyroby przemysłowe. Można wśród nich wyróżnić zarówno gotowe maszyny i urządzenie przemysłowe, jak i ich komponenty, w postaci gazomierzy, liczników, urządzeń do cyfrowego przetwarzania danych i innych. Osobną grupę towarów stanowią urządzenia do użytku domowego, jak pralki czy chłodziarki. Coraz większą popularnością cieszą się także greckie meble.

Partnerzy handlowi Grecji

Znajdująca się na granicy Europy i Azji Grecja ma swoich strategicznych partnerów handlowych na obu kontynentach. Największe znaczenie w eksporcie greckim mają odbiorcy produkowanych w Grecji produktów ropopochodnych. Wśród nich dominują kraje nieunijne. Warto tu zaznaczyć, że sektor eksportu towarów ropopochodnych generuje aż 2% krajowego PKB, a rafineria w Koryncie jest jedną z największych rafinerii europejskich nastawionych właśnie na eksport.

Kraje Unii Europejskiej to z kolei główni odbiorcy eksportu sektora spożywczego. Grecka kuchnia cieszy się ogromną popularnością w krajach członkowskich, w których często powstają greckie restauracje, sklepy czy nawet magazyny z żywnością. Wśród czołowych odbiorców znajdują się takie Państwa, jak Włochy, Niemcy oraz Cypr. Ważnymi partnerami w greckim eksporcie towarów są równię Francja, Bułgaria, Wielka Brytania i Hiszpania. Do krajów unijnych importowane są także leki i kosmetyki

Eksport z Grecji do Polski

Towary eksportowane z Grecji do Polski nie odbiegają znacznie od unijnego trendu. Chętnie sprowadzamy artykuły żywnościowe, chemię, leki oraz kosmetyki. Co jednak ciekawe, na pierwszym miejscu znajdują się statki! Są to w znakomitej większości statki towarowe oraz duże statki pasażerskie. Wysoka jakość eksportowanych statków, to efekt intensywnego rozwoju przemysłu żeglarskiego w Grecji, który jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarczych w kraju.