Import Grecja – co najczęściej sprowadzają Grecy?

Import z Grecji do Polski

Import z Grecji to jeden z filarów gospodarki tego kraju. Korzystne położenie kraju umożliwia Grecji efektywną wymianę handlową z partnerami europejskimi oraz rynkiem azjatyckim. Jakie towary i skąd najczęściej sprowadzają Grecy?

Import Grecja

Grecja od lat  odnotowuje ujemny bilans w handlu międzynarodowym, który jest w znacznym stopniu równoważony przez eksport usług głównie w sektorze turystyki, żeglugi morskiej i usług finansowych. Jak informuje PAIH, łączna wartość importu do Grecji w lutym 2022 wyniosła 6 774,2 mln euro, co stanowi wzrost o 66,9% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2021 roku, kiedy wynosiła 4 058,4 mln euro. Wartość importu, pomijając produkty ropopochodne, wzrosła o 1 306,3 mln euro.

Importowane towary

Na pierwszym miejscu wśród importowanych przez Greków towarów znajdują się chemikalia. Są to przede wszystkim komponenty chemiczne oraz substancje ropopochodne wykorzystywane w rodzimym przemyśle maszynowym oraz stoczniowym. Drugą ważną grupę stanowią urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz części do nich. Urządzenia również sprowadzane są na cele przemysłowe. Grecy chętnie importują także samochody transportowe i osobowe.

Osobną kategorię towarów stanowią produkty związane z sektorem turystycznym, który stanowi filar greckiej gospodarki. Importowana jest więc chemia w postaci kosmetyków, leków i środków czyszczących, produkty rolno-spożywcze oraz związany z wyposażeniem hoteli restauracji asortyment z sektora HO.RE.CA. Odbudowa turystki po pandemii COVID stwarza korzystne warunki dla zagranicznych eksporterów na rynek grecki.

Import Grecja: główni partnerzy handlowi

Wśród kluczowych partnerów handlowych w greckim imporcie znajdują się takie Państwa, jak Niemcy (6 mln), Włochy (4,4) oraz Chiny (3,7 mln). Import z tych trzech Państw stanowi ponad 1/4 greckiego importu wycenianego ogółem na 48,6 mld EUR. Inne istotne dla greckiego importu kraje to Holandia, Rosja, Francja oraz Irlandia. Udział w sektorze towarów importowanych Polski wynosi jedynie 1,8%. Jest to jednak rozwijający się kierunek wymiany handlowej, który zdaniem eksportów jest ciągle daleki od nasycenia

Import z Polski do Grecji

Jak wygląda import Grecja i co Grecy sprowadzają z Polski? Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że na czele importowanych produktów znajdują się artykuły spożywczo-rolne. Do Grecji eksportowane jest mięso cielęce i wołowe, produkty zbożowe oraz przetwory mleczne. Popularnością w Grecji cieszą się również polskie pieczarki oraz wyroby cukiernicze. Wartość tej gałęzi eksportu do Grecji systematycznie rośnie i przybiera w ostatnich latach na sile.

Osobną grupę importowanych z Polski towarów stanowią urządzenia elektryczne, narzędzia oraz maszyny o przeznaczeniu przemysłowym. Importowane są gotowe produkty, jak i części. Ważnym sektorem wymiany handlowej są również towary związane z przemysłem styczniowym. Grecy kupują także chętnie polskie AGD, jak pralki, zmywarki czy mniejsze urządzenia kuchenna oraz chłodnie do przechowywania produktów spożywczych.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, pod numerem: +48 22 478 28 97.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Co importuje Grecja?

Wśród towarów importowanych przez Grecję na pierwszym miejscu znajdują się chemikalia. Są to głównie komponenty i substancje ropopochodne wykorzystywane w przemyśle stoczniowym i maszynowym. Drugą grupę stanowią urządzenia elektryczne i mechaniczne oraz ich elementy i części zamienne. Grecy chętnie importują także europejskie samochody osobowe i transportowe oraz produkty związane z sektorem turystyczny, w tym asortyment HoReCa, obejmujący wyposażenie hoteli i restauracji. Osobną grupę stanowi chemia, kosmetyki, leki i środki czystości.  

Jak wygląda import Grecja-Polska?

Główne grupy towarowe w polskim eksporcie do Grecji w ostatnich latach to  wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu chemicznego i medycznego oraz  wyroby przemysłu lekkiego, w tym produkty dedykowane branży HoReCa. Towary będące przedmiotem importu z Polski do Grecji przewożone są najczęściej transportem drogowym lub w przypadku większych ładunków transportem morskim i kolejowym. W przypadku pilnych przesyłek, cennych przedmiotów lub towarów świeżych z krótką datą przydatności wykorzystywany jest także transport lotniczy.