Co najczęściej sprowadzają Grecy? Główne cechy greckiego importu

Import z Grecji do Polski

Import z Grecji to jeden z filarów gospodarki tego kraju. Korzystne położenie kraju umożliwia Grecji efektywną wymianę handlową z partnerami europejskimi oraz rynkiem azjatyckim. Jakie towary i skąd najczęściej sprowadzają Grecy?

Importowane towary

Na pierwszym miejscu wśród importowanych przez Greków towarów znajdują się chemikalia. Są to przede wszystkim komponenty chemiczne oraz substancje ropopochodne wykorzystywane w rodzimym przemyśle maszynowym oraz stoczniowym. Drugą ważną grupę stanowią urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz części do nich. Urządzenia również sprowadzane są na cele przemysłowe. Grecy chętnie importują także samochody transportowe i osobowe.

Osobną kategorię towarów stanowią produkty związane z sektorem turystycznym, który stanowi filar greckiej gospodarki. Importowana jest więc chemia w postaci kosmetyków, leków i środków czyszczących, produkty rolno-spożywcze oraz związany z wyposażeniem hoteli restauracji asortyment z sektora HO.RE.CA. Odbudowa turystki po pandemii COVID stwarza korzystne warunki dla zagranicznych eksporterów na rynek grecki.

Główni partnerzy handlowi

Wśród kluczowych partnerów handlowych w greckim imporcie znajdują się takie Państwa, jak Niemcy (6 mln), Włochy (4,4) oraz Chiny (3,7 mln). Import z tych trzech Państw stanowi ponad 1/4 greckiego importu wycenianego ogółem na 48,6 mld EUR. Inne istotne dla greckiego importu kraje to Holandia, Rosja, Francja oraz Irlandia. Udział w sektorze towarów importowanych Polski wynosi jedynie 1,8%. Jest to jednak rozwijający się kierunek wymiany handlowej, który zdaniem eksportów jest ciągle daleki od nasycenia

Import z Polski do Grecji

Co Grecy sprowadzają z Polski? Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że na czele importowanych produktów znajdują się artykuły spożywczo-rolne. Do Grecji eksportowane jest mięso cielęce i wołowe, produkty zbożowe oraz przetwory mleczne. Popularnością w Grecji cieszą się również polskie pieczarki oraz wyroby cukiernicze. Wartość tej gałęzi eksportu do Grecji systematycznie rośnie i przybiera w ostatnich latach na sile.

Osobną grupę importowanych z Polski towarów stanowią urządzenia elektryczne, narzędzia oraz maszyny o przeznaczeniu przemysłowym. Importowane są gotowe produkty, jak i części. Ważnym sektorem wymiany handlowej są również towary związane z przemysłem styczniowym. Grecy kupują także chętnie polskie AGD, jak pralki, zmywarki czy mniejsze urządzenia kuchenna oraz chłodnie do przechowywania produktów spożywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *