O czym warto, pamiętać planując transport ładunków ponadgabarytowych?

transport z Grecji do Polski

Ładunki ponadgabarytowe wymagają zorganizowania transportu, który nie tylko będzie zgodny z obwiązującymi normami, ale także zostanie zoptymalizowany pod względem całej logistyki procesu. Nieodpowiednie działania mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Transport ponadgabarytowy – co to jest?

Mianem transportu ponadgabarytowego określany jest przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów  z towarem, których nacisk osi z ładunkiem lub bez przekraczają określone w przepisach dla danej drogi normy, a także kiedy wymiary lub rzeczywista masa całkowita są większe od granicznych wartości określonych w przepisach ustawy z. o prawie ruchu drogowego.

Zbierają najważniejsze ustalenia liczbowe, można przyjąć, że z transportem ponadgabarytowym mamy do czynienia w przypadku pojazdów, które wraz z towarem są dłuższe niż 16,5 m, wyższe niż 4 m oraz szersze niż 2,5 m. Graniczną wartością dla wagi są 42 tony ciężaru całkowitego, w którym uwzględniania jest również waga kierowcy i paliwa przy pełnym baku.

Zasady transportu ponadnormatywnego

Zasady transportu ponadgabarytowego precyzuje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dokument przewiduje 7 rodzajów zezwoleń uprawniających do przewożenia ładunku ponadnormatywnego po drogach publicznych. Rodzaj zezwolenia wydawany jest w oparciu o masę, wymiary oraz nacisk osi w pojazdach. Stosowne zezwolenie otrzymuje podmiot wykonujący usługę przewozu, czyli firma transportowa. Aby otrzymać zezwolenie, należy podać szacowany czas trwania przejazdu, dokładną trasę oraz liczbę pojazdów, które będą w nim uczestniczyć.

Zdarza się również, że planując transport do Grecji, trzeba uwzględnić sposób pilotowania (o ile jest to wymagane) określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. Rozporządzenie precyzuje ilość potrzebnych do transportu ładunku pilotów oraz środki potrzebne do kontaktu z nimi podczas przejazdu. Dokument wskazuje także niezbędne oznakowanie pojazdu.

Logistyka przejazdu

Kolejnym ważnym aspektem transportu ponadgabarytowego jest proces logistyczny związany z załadunkiem, wyładunkiem oraz optymalizacją trasy przejazdu. Planując transport, trzeba uwzględnić lokalne przepisy drogowe oraz obecną na trasie infrastrukturę, jak wiadukty, tunele czy mosty. Zlecenie transportu ponadnormatywnego profesjonalnej firmie, daje gwarancję, że cała procedura zostanie przeprowadzona sprawnie, a trasa zoptymalizowana tak, aby bezpiecznie dowieźć ładunek na wskazane miejsce.