Import do Polski. Jakie towary i skąd importujemy?

import Grecja

Import z zagranicy to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Jakich produktów sprowadzamy najwięcej i które Państwa należą do strategicznych partnerów handlowych?

Skąd importowane są towary do Polski?

Największym partnerem handlowym Polski są bez wątpienia Niemcy. Dotyczy to zarówno importu, jak i eksportu. Według danych GUS w 2020 roku wartość importu z Niemiec wyniosła aż 49,3 miliony euro, stanowiąc w ten sposób jedną piątą całego polskiego importu. Na drugim miejscu znalazły się Chiny z wynikiem 75,3 mld zł. Jest więc to aż trzykrotnie mniej niż w przypadku naszego zachodniego sąsiada. Podium partnerów importowych Polski zamyka Rosja. Pozostałe kraje na importowej mapie Polski to Holandia, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Czechy, Belgia, Wielka Brytania i Słowacja. Stale rośnie również import towarów z Grecji, choć jest to ciągle rozwijający się sektor wymiany handlowej.

Jakie towary są importowane do Polski?

Największą cześć importowanego do Polski towary stanowią urządzenia przemysłowe, maszyny oraz sprzęt transportowy. Jest to ponad 30% polskiego importu. W następnej kolejności sprowadzamy towary przemysłowe, których udział w rynku wynosi ok. 16%. Na trzecim miejscu znajdują się chemikalia. Wśród importowanych towarów znajduje się również ropa naftowa oraz kondensaty gazu naturalnego. Ważną grupę stanowią także samochody osobowe oraz części do nich, co ciekawe w tym przypadku import niemal równoważy się z eksportem.

Wśród importowanych produktów znajdują się również oleje napędowe, benzyna, nafta, aparatura do telefonii oraz maszyn do automatycznego przetwarzania danych. Zdaniem ekspertów udział tych ostatnich będzie systematycznie rosnąć w najbliższych latach. Powodem jest postępująca cyfryzacja oraz konieczność modernizacji branż, które dotychczas nie potrzebowały aż tak zaawansowanej technologii. Przedmiotem importu są więc także części nadawcze, a także układy scalone i mikroasamblery.

W jakich walutach rozliczany jest import?

Import to dziedzina handlu międzynarodowego, wymaga więc najczęściej rozliczania w innych walutach niż złoty. Najpopularniejszą walutą do rozliczania transakcji jest bez wątpienia EUR. Wynika to z faktu, że największym partnerem handlowym są dla Polski Niemcy oraz liczone razem pozostałe kraje Unii Europejskiej. Drugą często używaną walutą są USD. Ta waluta używana jest głównie do rozliczeń transakcji z partnerami z Chin oraz Rosji. Rodzime waluty obu krajów są stosowane znacznie rzadziej, choć zdarza się, ze względu na wahanie kursu euro i dolara, może być to korzystne rozwiązanie.