Jakie produkty i dokąd są najczęściej eksportowane z Polski?

eksport grecja

Mimo kryzysu spowodowanego pandemia COVID-19, Polska stała się w ostatnich latach ważnym eksportem w strukturze Unii Europejskiej i nie tylko. Bilans handlowy notuje systematyczny wzrost, a polskie towary cieszą się uznaniem na całym świecie. Jakie produkty są najczęściej eksportowane z Polski oraz które Państwa należą do strategicznych partnerów handlowych?

Gdzie eksportujemy najwięcej towarów?

Wśród partnerów eksportowych Polski dominują kraje Europejskie. Zdecydowanie największy udział w polskim eksporcie mają Niemcy. Eksportowane towary to aż 28% całego rynku. Na drugim miejscu znajdują inni zachodni sąsiedzi, czyli Czechy. Dalej są to takie kraje, jak Wielka Brytania, Francja, Holandia, Włochy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Węgry oraz eksport do Grecji. Ten ostatni kierunek eksportu ciągle się rozwija, stwarzając korzystną sytuację dla nowych firm i podmiotów, które chcą wykroić kawałek rynku dla siebie. Zdaniem ekspertów kraje Unii Europejskiej na długo pozostaną rynkiem zbytu na polskie towary, ze względu na niskie koszty transportu oraz relatywnie niedrogi, a jakościowy towar.

Jakie towary są eksportowane z Polski?

Czołową pozycję w polskim eksporcie zajmują wyroby przemysłu elektromaszynowego. Towary stanowią aż 40% eksportowanych za granicę dóbr. Największy udział w tym sektorze należy do branży motoryzacyjnej. Wysyłane są głównie części oraz akcesoria samochodowe. Znaczną grupę stanowią również samochody osobowe oraz silniki spalinowe. Głównymi odbiorcami są nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy i Czechy. Popyt na tego typu towary jest również w Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Kolejną grupę eksportowanych towarów stanowią meble. Wynika to z faktu, że po transformacji gospodarczej w Polsce powstało ponad 25 tys. zakładów zajmujących się produkcją mebli. Polskie meble szybko zyskały opinię solidnych i niezawodnych oraz konkurencyjnych cenowo w porównaniu z ofertą zachodnich producentów. Dzięki temu Polska jest obecnie czwartym co do wielkości eksporterem mebli na świecie, a polskie wyroby trafiają nawet do takich gigantów, jak IKEA. Wśród partnerów handlowych największymi rynkami zbytu są Niemcy i Włochy, które chętnie sprowadzają gotowe produkty lub części do mebli.

Innym ważnym sektorem eksportu są metale. Dotyczy to zwłaszcza srebra i miedzi w produkcji i wydobyciu, których Polska zajmuje wiodące miejsce w skali całego świata. Przy wydobyciu na poziomie 1200 ton rocznie, aż 97% kruszcu przeznaczone jest na eksport. Głównymi odbiorcami są takie kraje, jak Chiny, Niemcy oraz Wielka Brytania.