Transport kabotażowy — co to jest i na czym polega?

transport z Grecji do Polski

Kabotaż to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej firm spedycyjnych w Polsce. Na czym polega przewóz kabotażowy i jakie przepisy unijne są z nim związane?

Transport kabotażowy to usługa, w której firma świadcząca usługi transportu drogowego, dokonuje zarobkowego przewozu towarów na pomiędzy punktami odbioru w innym państwie (Unii Europejskiej lub EFTA), niż to, w którym przewoźnik posiada działalność gospodarczą. Przykładem może być polska firma transportowa realizująca zlecenie transportu z Polski do Grecji.

Śladami Giovianniego Cabota

Nazwa usługi nawiązuje do postaci XV-wiecznego żeglarza i odkrywcy Giovanniego Cabota, który podróżując, przemieszczał się wzdłuż linii brzegowej, zatrzymując się w kolejnych portach tego samego państwa. Współcześnie kabotaż umożliwia firmom transportowym prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami kraju, w którym znajduje się ich siedziba. Rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę „pustych przejazdów” i efektywniej wykorzystać pracę kierowcy w czasie międzynarodowych przewozów towarów.

Transport kabotażowy, a prawo unijne

Zasady transportu kabotażowego precyzowane są przez przepisy Unii Europejskiej zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku. W dokumencie znajdują się wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych. Rozporządzenie stanowi, że transport kabotażowy może zostać rozpoczęty dopiero po całkowitym lub częściowym rozładunku towarów dostarczanych w ramach transportu międzynarodowego.

Przepisy wskazują, że usługa dostawy w ramach kabotażu powinna odbywać się dokładnie tym samym pojazdem, którym przewoźnik przekroczył granicę kraju, w którym ma być wykonywane zlecenie. Zgodnie z ustawą ostatnia dostawa kabotażowa musi zostać wykonana do 7 dni od terminu rozładunku transportu międzynarodowego. Przewóz kabotażowy może zostać zrealizowany w kraju rozładunku lub innym państwie członkowskim niż kraj rozładunku, wówczas dostawa powinna się odbyć w ciągu 3 dni od daty przekroczenia granicy w innym państwie.

Wymagane dokumenty

Aby transport kabotażowy był legalny, przewoźnik musi posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie jednego z krajów Unii Europejskich lub EFTA. Powinien posiadać także ważną licencję transportową na realizowanie usługi przewóz międzynarodowych oraz ważne świadectwo kierowcy. Wśród dokumentów wymaganych podczas kontroli znajdują się również międzynarodowy list przewozowy CMR, listy przewozowe dla każdego transportu w ramach usługi kabotażu oraz faktury za przewóz.