Jakie zmiany dla branży transportu w 2022?

transport z Grecji do Polski

Nowy 2022 rok przyniesie sporo zmian dla branży transportu. Wdrożone zostaną kolejne przepisy Pakietu Mobilności oraz ulegnie zmianie krajowe ustawodawstwo określające zasady wykonywania usługi transportu. Jakie zmiany nas czekają i od kiedy będą obowiązywać?

Pierwsze zmiany przyniesie początek lutego. Już od 2 lutego 2022 wejdą w życie zapisy Dyrektywy Unijnej nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 roku, wyznaczającej kierunek zmian dla branży. Zgodnie z rozporządzeniem każdy kraj członkowski musi dopasować swoje wewnętrzne przepisy prawne do ustaleń zebranych w dyrektywie.

Obowiązek wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia

Podstawowa zmiana dotyczy kwestii delegowania kierowców oraz wprowadzenia obowiązku wypłaty stawki minimalnej dla kraju, w którym kierowcy wykonują swoją pracę. Możliwość zaliczania należności z powodu podróży służbowych zostanie zlikwidowana na rzecz zagranicznej płacy minimalnej. W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzenia dla kierowców wykonujących operacje kabotażowe oraz transport towarów między krajami Unii Europejskiej. Kogo dokładnie dotyczyć będą nowe przepisy?

Obowiązek wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia dla kraju, na którego terenie kierowcy wykonują pracę, obowiązuje firmy wykonujące przewozy kabotażowe oraz przewozy typu cross-trade, czyli przewóz towarów z jednego państwa UE, na teren innego niż kraj, w którym znajduje się siedziba przewoźnika. Nowym przepisom nie podlegają natomiast przewozy tranzytowe oraz przewozy bilateralne, czyli transport towarów z kraju lub do kraju siedziby firmy przewoźnika.

Likwidacja delegacji służbowych

Dyrektywa nr 2020/1057 wymusza także zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczącym transportu drogowego. Obecnie prowadzone są prace mające na celu dostosowanie zapisów ustawy o transporcie drogowym oraz czasie pracy kierowców do zapisów unijnego rozporządzenia. Jedną z najważniejszych zmian będzie zlikwidowanie delegacji zagranicznych dla kierowców zawodowych. Oznacza to, że kierowca obsługujący transport zagraniczny nie będzie przebywał w podróży służbowej, co zablokuje możliwość wypłaty delegacji, wchodzącej dotychczas w skład wynagrodzenia kierowcy. Zmiana spowoduje wzrost kosztów pracowniczych, które jednak mają być obniżone poprzez zmianę w podstawie naliczania składek ZUS. Na ostateczny kształt ustawy musimy jednak jeszcze poczekać.

Licencja dla przewozów o DMC do 3,5 t

Zmiany czekają także właścicieli firm obsługujących transport pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. Od 22 maja 2022 wszystkie firmy obsługujące komercyjnie przewozy międzynarodowe pojazdami o mcd od 2,5 t do 3,5 t będą zobligowane do uzyskania licencji wspólnotowej wydawanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.