Eksport w 2021. Jakie polskie towary znalazły uznanie za granicą?

Eksport Grecja

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane dotyczące Polskiego Eksportu w 2021 roku. Według raportu w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polski eksport wzrósł, aż o jedną piątą w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jakie polskie towary były eksportowane za granicą oraz jakie Państwa znalazły się w gronie strategicznych partnerów handlowych?

Jakie towary były eksportowane?

Wśród towarów eksportowanych w 2021 roku na pierwszym miejscu znalazły się maszyny i urządzenia oraz sprzęt do transportu, które osiągnęły aż 38,4% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W gronie największych eksporterów znajdują się zagraniczne firmy, które ulokowały swoje zakłady produkcyjne nad Wisłą. Na drugim miejscu znalazły się surowce niejadalne z wyjątkiem paliw, wykorzystywane dla przetwórstwa farmaceutycznego i chemicznego. Są to artykuły niejadalne pochodzące m.in. z uboju zwierząt rzeźnych, sprzedawane zachodnim koncernom do celów laboratoryjnych i produkcyjnych. Znacząco wzrósł także udział w eksporcie różnych wyrobów przemysłowych, a także towarów przemysłowych sklasyfikowanych według surowca oraz paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych. Ważnym sektorem polskiego eksportu były także towary związane z rolnictwem oraz branżą spożywczą. Aż o 30,8% wzrósł w eksporcie olejów, tłuszczy oraz wosków roślinnych. Eksportowano także żywność, zwierzęta żywe oraz napoje i tytoń. Zestawienie zamyka sprzedaż chemii oraz produktów pokrewnych przeznaczonych do produkcji lub użytku konsumenckiego.

Najważniejsi partnerzy handlowi

Wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znaleźli się tradycyjnie Niemcy oraz inne kraje Unii Europejskiej, takie jak eksport Grecja. Polski eksport do zachodniego sąsiada zwiększył się o ponad jedną piątą, osiągając 20,6% w ujęciu rocznym. Jego wartość szacowana jest na 66,5 mld euro, a większość udziałów z eksportu należy do branży motoryzacyjnej. Wśród pozostałych strategicznych partnerów handlowych znaleźli się Czesi, Włosi, Francja, Hiszpania oraz Holandia. W krajach Unii Europejskiej utrzymuje się niesłabnący popyt na produkowane w Polsce silniki i samochody osobowe, meble i drewniane elementy stolarskie oraz metale, jak srebro i miedź. Zdaniem ekspertów kraje UE w najbliższych latach pozostaną głównym rynkiem zbytu polskich towarów, ze względu na niskie koszty transportu i dobry stosunek ceny do jakości sprzedawanego towaru. Wzrost zanotował także eksport do krajów rozwiniętych znajdujących się poza Unią Europejską, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Wśród pozaeuropejskich partnerów handlowych, w czołówce znajdują się Chiny oraz Korea Południowa.