Jak przewozić leki? Transport farmaceutyczny

Transport produktów spożywczych

Transport farmaceutyczny to jedno z największych wyzwań branży TSL. Leki, suplementy diety oraz inne artykuły farmaceutyczne muszą być przewożone w ściśle określonych warunkach. Restrykcje mają na celu zapewnienie prawidłowego działania preparatów leczniczych. Jak bezpiecznie transportować leki?

Leki, szczepionki czy suplementy diety to produkty farmaceutyczne, które posiadają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób ich zażywających. Z tego powodu transport medykamentów między producentem, hurtownią a klientem końcowym łączy się ze szczególną odpowiedzialnością oraz wymaga dużego doświadczenia. Wszystkie transportowane farmaceutyki muszą zostać odpowiednio zabezpieczone oraz przetransportowane z zachowaniem odpowiedniej temperatury, m.in. z wykorzystaniem tzw. zimnego systemu dostaw.

Szczegółowe zasady transportu leków regulują odpowiednie przepisy. Jest to Prawo farmaceutyczne z 2008 roku, które reguluje dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu handlowego oraz przepisy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z 2002 roku. Dokumenty określają sposób przewozu medykamentów, nakładając na producentów i dostawców bardzo konkretne i restrykcyjne wymagania.

Transport leków — normy i wymagania

Zgodnie z przepisami transport produktów farmaceutycznych powinien odbywać się w sposób umożliwiający identyfikacje produktu leczniczego oraz nadawcy i odbiorcy. Dodatkowo ładunek powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wzajemne skażenie produktów leczniczych. Równie istotne jest zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem lub kradzieżą. Dodatkowo przewożone leki powinny być chronione przed szkodliwym działaniem temperatury oraz światła i wilgoci. W zależności od specyfiki produktu przewóz leków powinien odbywać się w określonej temperaturze, o czym musi poinformować nadawca. Najczęściej jest to temperatura w przedziałach 15°C-25°C, 8°C-15°C lub 2°C do 8°C.

Najtrudniejszy pod względem realizacji transportu jest tzw. zimny łańcuch dostaw, czyli przewóz leków w temperaturze od 2°C do 8°C. Samochód użyty do transportu musi posiadać zabudowę termiczną oraz możliwość udokumentowania temperatury w pojeździe podczas przewozu. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej elektroniczny monitoring temperatury. Przewoźnik powinien posiadać także opracowaną procedurę postępowania na wypadek awarii pojazdu lub przejęcia transportu przez osoby trzecie. Dlatego pojazd służący do transportu leków powinien posiadać możliwość blokady skrzyni biegów oraz być wyposażony w immobiliser. Oprócz wymagań związanych z pojazdem równie ważne jest doświadczenie przewoźnika.