Transport intermodalny — co to jest?

przewóz towarów grecja

Transport intermodalny to rozwiązanie, które zyskuje na znaczeniu w międzynarodowej wymianie towarów. Co to jest? Czym różni się od transportu multimodalnego oraz jakie są jego wady i zalety?

Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny to przewóz jednego ładunku z wykorzystaniem przynajmniej dwóch rodzajów transportu. Są to m.in. transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski lub samochodowy. Ładunek już na samym początku podróży umieszczany jest w zamkniętym kontenerze lub na naczepie, w których spędza cały transport, aż do momentu dostarczenia do nadawcy. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia towaru podczas zmiany transportu i przeładunku,

Transport intermodalny najczęściej wykorzystywany jest do przewozu towarów na bardzo duże odległości, między innymi krajami lub nawet kontynentami. Taki rodzaj transportu może służyć do przewożenia sprzętu ciężkiego, klasycznego ładunku oraz towarów drobnicowych. Wśród najczęściej wykorzystywanych środków transportu znajdują się transport drogowy, morski oraz kolejowy.

Transport intermodalny a transport mulimodalny

Transport intermodalny często mylony jest z transportem multimodalnym. Faktycznie obie metody transportu mają wiele wspólnego i wykorzystują różne środki przewozu. Podstawową różnicą jest tutaj kwestia jednostki ładunkowej, która w przypadku transportu intermodalnego pozostaje ta sama, podczas gdy transport mulimodalny zakłada możliwość jej zmiany przed dotarciem do miejsca docelowego.

Innym przykładem transportu łączonego jest mniej obszerny znaczeniowo transport kombinowany, zakładający przewóz ładunku w pierwotnym pojeździe przy pomocy innego, jak tir przewożony pociągiem lub samochód transportowy wjeżdżający na statek towarowy. Wyróżnia się również transport bimodalny, który wykorzystuje naczepy drogowe wyposażone w koła kolejowe.

Transport intermodalny — wady i zalety

Największą zaletą transportu intermodalnego jest mniejsze ryzyko uszkodzenia towaru podczas zmiany środka transportu. Umieszczony w kontenerze lub na naczepie ładunek, otwierany jest dopiero na miejscu docelowym, czyli u odbiorcy. Dodatkowo transport intermodalny sprzyja niskiej emisji CO2, dzięki czemu jest bardziej przyjazny środowisku. Ze względu na możliwość umieszczenia aż 26 ton w jednym kontenerze jest to rozwiązanie rekomendowane dla towarów ciężkich.

Transport intemodalny ma również swoje słabe strony. Wśród nich znajduje się dłuższy czas tranzytu, związany z uzależnieniem terminu przewozu towarów od liczby rejsów statków oraz częstotliwości połączeń kolejowych. Dodatkowo transport intermodalny nie daje możliwości śledzenia i monitorowania pojazdów, co jest już technologicznym standardem w tradycyjnym transporcie drogowym.