Jakie zmiany dla kierowców w 2022 roku?

Transport produktów spożywczych

Nowy taryfikator mandatów, kary za brak OC i stawki ubezpieczeń uzależnione od historii wykroczeń. To tylko niektóre zmiany, które dotyczą kierowców i branży transportowej. Jakie zmiany przyniesie 2022 rok?

Taryfikacja mandatów i punktów karnych

Wśród najgłośniej dyskutowanych zmian znajduje się taryfikacja mandatów i punktów karnych. Ustawa nowelizująca dotychczasowe przepisy została podpisana w połowie grudnia przez Prezydenta, co oznacza, że nowe stawki obowiązują już od stycznia. Nowe przepisy pozwolą na maksymalne ukaranie kierowcy 5 tysiącami złotych mandatu oraz 15 punktami karnymi. Dodatkowo sąd będzie mógł nałożyć na kierowcę karę 30 tysięcy złotych. To pierwsza podwyżka mandatów od 26 lat.

Najwyższy wymiar punktów karnych będzie przyznawany w przypadku dwunastu wykroczeń. Wśród nich znajdują się m.in. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, omijanie auta ustępującego pierwszeństwa pieszym, kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu oraz przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h. Mniejszą stawkę – 13 punktów karnych – otrzymają kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o 40 km/h.

Wyższe kary za brak OC

Nowelizacja ustawy będzie wymagać od kierowców większej czujności w kwestii terminu ważności polisy OC. Kara za brak ważnej polisy OC od 1 stycznia wynosi 3100 zł brutto lub 6020 zł brutto, jeśli brak ważnej polisy wynosi więcej niż 14 dni. Za 3 dni przerwy w ważności ubezpieczenia trzeba będzie zapłacić karę w wysokości 1204 zł.

Stawka ubezpieczenia pojazdu

Od stycznia firmy ubezpieczeniowe posiadają wgląd do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co, za tym idzie, historia wykroczeń kierowcy stała się podstawą do naliczenia kwoty ubezpieczenia, która rośnie wraz z ilością punktów karnych. Jest to zmiana, która w dużym stopniu determinuje konsolidacje i wyższy próg wstępu do zawodu kierowców.

Nowe zasady rejestracji pojazdu

Od 31 stycznia wszedł w życia zapis umożliwiający pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego w przypadku zakupu używanego samochodu. Dotyczy to także sytuacji, gdy rejestracja miała miejsce w innym województwie. Wprowadzenie przepisu pozwoli zaoszczędzić kierowcom blisko 100 zł. Z przepisu nie będzie można jednak skorzystać, jeśli auto posiada stare, czarne tablice lub ich stan sprawia, że numer jest nieczytelny.

Zmiany na przeglądach rejestracyjnych

W bieżącym roku zmienią się prawdopodobnie także zasady dotyczące przeglądów rejestracyjnych. Rozważany jest m.in. obowiązek wykonywania i przechowywania zdjęć badanych pojazdów przez stacje diagnostyczne. Inna zmiana polegać ma na konieczności zapłacenia podwójnej ceny za przegląd w przypadku wykonania badania po 30 dniach od daty wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.