Obowiązek rejestracji przekroczenia granicy w tachografie

eksport grecja

Od 2 lutego obowiązuje kolejny zapis Pakietu Mobilności. To obowiązek rejestracji na tachografie przekroczenia granicy. Przepis dotyczy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykonujących transport na terenie różnych krajów.

Obowiązek rejestracji momentu przekroczenia granicy wynika z artykułu 34 ust. 7 ust 2. Rozporządzenia UE 165/2014 oraz zmian wprowadzonych przez Pakiet Mobilności. Zapis obowiązywał już od sierpnia 2020 dla pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy. Obowiązek rejestracji będzie konieczny aż do momentu wprowadzanie w pełni automatycznych i inteligentnych tachografów bazujących na technologii GPS. Warto pamiętać, że za brak zarejestrowanego zapisu przekroczenia granicy, kierowcy i obsługującego transport przewoźnikowi grozi wysoka grzywna.

Jaki jest cel obowiązkowej rejestracji?

Obowiązek rejestracji przekroczenia granicy w tachografie ma umożliwić kontrolę nad zmianami związanymi z przejazdem kabotażowym oraz delegowaniem kierowców. Od 2 lutego kierowcy muszą ręcznie rejestrować symbol kraju, do którego wjeżdżają:

  • w momencie przekroczenia granicy
  • podczas pierwszego postoju po przekroczeniu granicy

W sytuacji, gdy przekroczenie granicy odbywa się promem lub pociągiem, symbol nowego kraju należy wpisać w porcie przybycia lub docelowej stacji kolejowej.

Obawy związane z nowymi przepisami

Nowe przepisy powodują obawy przed powstaniem zatorów i korków w pobliżu przejść granicznych lub parkingów postojowych w pobliżu granicy, czyli miejsc, gdzie zgodnie z rozporządzeniem kierowcy mają wpisywać do tachografu fakt przekroczenia granicy i kod Państwa przybycia. Inspekcja Transportu Drogowego uspakaja jednak, że czas potrzebny na wpisanie symbolu kraju, wynosi zaledwie 30-60 sekund, przez co nowe obowiązki nie powinny mieć negatywnego wpływu na drożność transportu drogowego.

Jak wprowadzić kod w tachografie?

Obawy wśród  budzi także konieczność samodzielnego wpisania kodu w tachygrafie. Tu z pomocą przychodzi technologia i intuicyjna obsługa urządzenia. Aby poprawnie wpisać w tachografie kraj przyjazdu, należy wejść w menu, wybrać symbol kierowcy i kliknąć “kraj rozpoczęcia”, a następnie wpisać kod danego państwa.