Transformacja Cyfrowa w Škodzie: Wprowadzenie Zunifikowanego Systemu Logistycznego

Eksport Grecja

Škoda Auto prowadzi rewolucyjne zmiany w swoich procesach logistycznych poprzez wprowadzenie obszernego projektu „Project ONE Log”. Ten projekt zastępuje wiele istniejących lokalnych systemów nowym, ujednoliconym rozwiązaniem opartym na technologii SAP.

Firma rozpoznaje korzyści płynące z digitalizacji i centralizacji procesów, dążąc do ciągłego ich doskonalenia w celu obniżenia kosztów oraz zwiększenia elastyczności produkcji i logistyki. Jest to największa od 25 lat zmiana w systemach zarządzania logistyką w fabryce w Vrchlabí.

David Strnad, dyrektor ds. logistyki w Škoda Auto, tłumaczy, że wcześniej firma korzystała z wielu aplikacji opracowanych w celu zaspokojenia bieżących potrzeb operacyjnych, co doprowadziło do powstania skomplikowanego ekosystemu systemów i interfejsów. Zakończenie projektu ONE Log umożliwi przejście na jednolitą platformę, która usprawni procesy logistyczne i pozwoli na obniżanie kosztów oraz zwiększanie efektywności i elastyczności na każdym etapie łańcucha dostaw.

Alexander Eisl, dyrektor ds. IT w Škoda Auto, wskazuje, że platforma SAP S/4 HANA stanowi idealne rozwiązanie do zastąpienia dotychczasowych systemów logistycznych. Wdrażanie takiego systemu IT bez zakłócania codziennej pracy firmy jest dużym wyzwaniem, ale zdolność do realizacji tak skomplikowanego projektu świadczy o sile organizacji.

Dzięki ONE Log, procesy logistyczne są uproszczone zarówno w poszczególnych markach, jak i w całej Grupie Volkswagen. Integracja istniejących procedur w ramach jednego systemu SAP zmniejsza liczbę interfejsów i złożoność infrastruktury IT, a także ułatwia dostęp do danych. Korzyści obejmują wzrost elastyczności, wydajniejszą produkcję, niższe koszty oraz większą spójność i przejrzystość danych. W ramach ONE Log znajdą się również nowoczesne narzędzia do kompleksowej analityki biznesowej.

Zaangażowanie w projekt wykazują pracownicy z działów logistyki i IT z Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi i Škoda Auto, którzy ściśle współpracują pod nadzorem kierownictwa Volkswagen Group Logistics.

Jako pierwszy z systemem ONE Log wyposażony został zakład w Vrchlabí, a wkrótce system zostanie wprowadzony także w innych fabrykach w Czechach. Obecnie głównym celem jest planowanie prac na linii montażowej przekładni, w tym monitorowanie stanów magazynowych. Przewiduje się, że wdrożenie systemu przyniesie wzrost wydajności w zakresie procesów zakupu materiałów i monitorowania stanów magazynowych, a w przyszłości obejmie także procesy mechanicznej obróbki powierzchni.