Inicjatywa Rozwoju Zawodowego Kierowców

Pakiet mobilności

Sektor Transportu i Logistyki (TSL) stoi przed wyzwaniami, takimi jak starzejąca się kadra kierowców oraz braki kadrowe wśród kierowców ciężarówek. Inicjatorzy i partnerzy programu „Inicjatywa Rozwoju Zawodowego Kierowców” skupiają się na wspieraniu zawodowym rozwoju kierowców z kategorią C+E, którzy aktualnie nie pracują w branży.

Z raportu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) wynika, że w 2024 roku może brakować nawet 11% zawodowych kierowców, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do roku bieżącego. Wzrost zapotrzebowania na transport oraz starzenie się grupy zawodowych kierowców w Europie są czynnikami, które przyczyniają się do tych braków.

Od 2016 roku, w ramach programu „Inicjatywa Rozwoju Zawodowego Kierowców”, podejmowane są działania na rzecz poprawy sytuacji w sektorze transportowym. Program ten koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C+E. Piotr Werner, menedżer ds. produktu cyfrowego i marketingu w Volvo Trucks Polska, zauważa zmianę profilu uczestników szkoleń, wśród których coraz więcej jest młodych osób w wieku 20-29 lat.

Bez wsparcia partnerów projekt ten nie byłby możliwy. Program „Inicjatywa Rozwoju Zawodowego Kierowców” oferuje bezpłatne szkolenia, które obejmują szeroki zakres umiejętności, od pierwszej pomocy po techniki manewrowania pojazdem. Piotr Werner podkreśla, że poprzez podnoszenie kompetencji kierowców, program ten przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach i pośrednio wpływa na wzrost PKB w sektorze TSL.

Od 2016 roku udało się przeszkolić ponad 1000 osób, a zainteresowanie programem jest czterokrotnie większe. Partnerami programu są: Volvo Trucks Polska, MJM Brokers, VFS Usługi Finansowe, MAK Ubezpieczenia, Phillips Poland, Wielton, Continental, PKO Leasing, Shell Polska, Chubb, WARTA.

Partnerzy programu aktywnie angażują się w jego działania, podkreślając znaczenie inicjatywy dla bezpieczeństwa na drogach oraz rozwoju branży transportowej. Ich zaangażowanie obejmuje nie tylko wspieranie programu, ale również aktywne uczestnictwo w jego realizacji oraz promowanie bezpieczeństwa i profesjonalizmu w branży transportowej.