Problemy Finansowe Branży Transportu: Wzrost Zadłużenia w TSL w Obliczu Wyzwań

eksport grecja

Branża transportu, spedycji i logistyki zmaga się z narastającymi wyzwaniami, jak inflacja, wzrost cen paliw, niestabilność stóp procentowych i presja płacowa. Dane Krajowego Rejestru Długów odzwierciedlają wzrost zadłużenia firm tego sektora, które sięgnęło prawie 1,3 mld zł, z czego odnotowano wzrost o 155 mln zł w ciągu ostatniego roku. Branża stara się zabezpieczać transakcje i sprawdzać wiarygodność finansową kontrahentów, by ograniczyć własne ryzyko finansowe.

Raport „Transport drogowy w Polsce 2023” wykazuje, że mimo wkładu branży w rozwój gospodarczy kraju, jej funkcjonowanie ograniczają wyższe wynagrodzenia kierowców, inflacja i spadek popytu na usługi przewozowe. Obserwuje się spadek przewozów w Polsce, co generuje problemy finansowe dla sektora. Wzrost kosztów działalności i trudności związane z utrzymaniem floty pojazdów stają się wyzwaniem dla firm transportowych.

Spadek popytu na usługi transportowe w tym roku, różny w zależności od firmy, przekłada się na problemy finansowe w sektorze. Zadłużenie firm TSL wzrosło o 155 mln zł w ciągu roku, co wyjaśnia Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Zadłużenie całej branży TSL sięga 1,3 mld zł, z średnią zaległością jednej firmy wynoszącą 44,3 tys. zł, co jest o 4,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej. W KRD widnieje 29,3 tys. dłużników z branży transportu i gospodarki magazynowej.

Firmy transportowe mają najwięcej zaległości wobec instytucji finansowych, funduszy sekurytyzacyjnych oraz branży handlowej. Rosnące ceny i presja płacowa zmniejszają tolerancję na opóźnienia w płatnościach, co skłania firmy do szybszej windykacji. Branża coraz częściej korzysta z raportów o wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia transakcji.

Podmioty z Mazowsza, Śląska i Wielkopolski mają największe niezapłacone zobowiązania w sektorze transportu i gospodarki magazynowej. Najwięcej dłużników stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, co świadczy o rozdrobnieniu sektora. TSL staje się coraz bardziej ostrożne przy wyborze kontrahentów, korzystając z analiz wiarygodności płatniczej.