Świąteczne zakazy jazdy dla samochodów ciężarowych – Boże Narodzenie i Nowy Rok

Import z Grecji do Polski

Okres świąteczno-noworoczny jak co roku rządzi się swoimi prawami. Wzmożona aktywność kierowców na drogach nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie branży transportowej. Wiele krajów wprowadza w tym okresie zakazy w poruszaniu się dużych samochodów transportowych. Dni i godziny różnią się w zależności od kraju. Jak wygląda to w Polsce?

Zakaz ruchu dla ciężarówek w Polsce –  Święta i Nowy Rok

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakresu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, stworzonego na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), zakazy świąteczne w Polsce obejmują w 2022 roku następujące dni:

 • 25 grudnia 2022 roku – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia – 8:00-22:00;
 • 26 grudnia 2022 roku – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 8:00-22:00;
 • 1 stycznia 2023 roku – Nowy Rok.

Ograniczenia dotyczą ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, które poruszają się na po drogach publicznych na terenie całego kraju.

Kogo nie dotyczy ustawowy zakaz ruchu ciężarówek w Święta?

We wspomnianym rozporządzeniu możemy przeczytać także, kogo nie obejmują ograniczenia w poruszaniu się po drogach publicznych. W 3 artykule zostały wskazane pojazdy uprzywilejowane, m.in. takie jak Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego, Służba Ochrony Państwa oraz jednostki ochrony pożarowej i ratownictwa chemicznego. Dodatkowo z zakazu poruszania się w okresie od 25 do 26 grudnia związane są następujące samochody ciężarowe:

 • Pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych i usuwaniu klęsk żywiołowych
 • Pojazdy używane przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • Pojazdy wykorzystywane do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • Pojazdy transportujące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze,
 • Pojazdy przewożących towary niebezpieczne (ADR) w ilościach, które muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym,
 • Pojazdy używane dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • Pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych,
 • Pojazdy wykorzystywane do obsługi i organizacji imprez masowych,
 • Pojazdy transportujące leki i środki medyczne.

Z perspektywy branży transportowej duże znaczenie ma także zapis, o tym, że każdy pojazd ciężarowy, który wjechał na terytorium Polski poza terminami i godzinami obowiązywania zakazu ciężarowego, nie jest objęty rządowym zakazem ruchu w Boże Narodzenie i Nowy Rok w odległości do 50 km od granicy. Zakaz jazdy ciężarówek nie obejmuje również transportu kombinowanego.