Rodzaje transportu lądowego

transport do Grecji

Transport lądowy to najczęściej wybierany sposób przewozu w branży TSL. Choć wielu osobom kojarzy się on głównie z transportem samochodowym, obejmuje także kilka innych sposobów dostarczenia ładunku. Jakie rodzaje transportu lądowego wyróżniamy?

Rodzaje transportu

Transport lądowy (w tym transport do Grecji) wraz z wodnym wchodzą w skład tzw. transportu powierzchniowego, czyli przewozu, który nie odbywa się w powietrzu, a na powierzchni ziemi lub wody. Obok nich znajduje się transport powietrzny, w którym dominuje przewóz lotniczy. Do głównych rodzajów transportu lądowego można zaliczyć transport drogowy, transport szynowy (kolejowy) i rurociągowy. Jaka jest ich specyfika oraz wady i zalety?

Transport drogowy

Transport drogowy, czy inaczej lądowy naziemny cieszy się największą popularnością. Rozbudowana sieć dróg na całym świecie pozwala dotrzeć niemal w każde miejsce i bezpośrednio do klienta końcowego. Wśród zalet tego typu przewozu można wymienić bezpieczeństwo, szybki czas przewozu oraz atrakcyjne ceny oferowane przez przewoźników. Wykorzystywane do transportu samochody pozwalają na przewiezienie niemal każdego rodzaju ładunku (wielkość, masa, specyfika) – od lżejszych palet po towary ponadgabarytowe.

W zależności od rodzaju przewożonego towaru do transportu wykorzystuje się samochody ciężarowe, naczepy, ciągniki lub pojazdy specjalne. W zależności od masy pojazdu można podzielić je na tabory dostawcze oraz tabory nisko, średnio i wysokotonażowe. Warto pamiętać, że transport lądowy nie ogranicza się tylko do przewozu towarów, ale także osób, które podróżują autokarami lub samochodami osobowymi.

Wśród wad transportu drogowego można wymienić wypadki, zmienne warunki atmosferyczne, zanieczyszczanie środowiska, ograniczoną ilość przewożonych ładunków i duże zagęszczenie ruchu.

Transport kolejowy (szynowy)

Wśród rodzajów transportu lądowego znajduje się także transport kolejowy lub inaczej szynowy. Największą zaletą transportu kolejowego jest możliwość przewozu dużych i bardzo ciężkich ładunków na dużych odległościach oraz niski koszt usługi. Kolej ma także niewielki wpływ na środowisko oraz cechuje się regularną częstotliwością przyjazdu pociągów. Firmy wykonujące transport kolejowy mogą także korzystać ze specjalnych taborów przeznaczonych do przewozu różnego typu towarów. Kolej najczęściej wykorzystywana jest do przewozu węgla, drewna lub produktów rolnych.

Wśród wad transportu szynowego znajduje się brak możliwości zmiany trasy, brak możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do klienta końcowego, ograniczone bezpieczeństwo towaru oraz wysokie koszty budowy i utrzymania linii.

Transport rurociągowy

Ostatnim z przedstawianych rodzajów transportu lądowego jest transport rurociągowy. Ten typ transportu służy jedynie do dostarczania takich towarów jak gaz, ropa naftowa i jej pochodne oraz woda. Możliwość przesyłania cieczy i gazów jest regulowana prawnie. Transport rurociągowy jest uznawany za najbardziej ekonomiczną formę transportu.