Gospodarka w Grecji. Historia, gałęzie i atuty

eksport grecja

Grecja to kraj, w którym kluczową rolę odgrywają dochody z turystyki. Branża generuje potrzeby związane z rozbudową i unowocześnieniem bazy turystycznej oraz oferty handlowo-usługowej. Równocześnie mocnym sektorem jest flota handlowa Grecji. Jak wygląda gospodarka w Grecji i które jej gałęzie są najbardziej kluczowe?

Rynek Grecki to ciekawy kierunek rozwoju dla zagranicznych przedsiębiorców. Niski próg wejścia oraz niewielki stopień nasycenia sprawiają, że chętnie inwestują tu firmy z innych krajów europejskich. Sprzyjającą okolicznością jest postępujący proces wdrażania reform sugerowanych przez Unię Europejską.

Gospodarka w Grecji – specyfika

Najważniejszą rolę w gospodarce Grecji odgrywają usługi. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się transport morski i turystyka. Kolejne istotne sektory to handel, obrót nieruchomościami, telekomunikacja i usługi publiczne. Wymienione branże wytwarzają niemal 80% produktu krajowego brutto. Na kolejnym miejscu jest przemysł (18%) i rolnictwo.

Historia gospodarki w Grecji

Specyfika gospodarki w Grecji wynika w dużym stopniu z jej historii. Pod koniec wojny domowej w 1949 roku Grecja przeszła gospodarcze załamanie. Istniały tu wówczas jedynie niewielkie zakłady przetwórcze, nie było także środków na rozwój przemysłu wydobywczego.

Sytuacja poprawiła się dzięki pomocy krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Stworzono lądową sieć irygacyjną, która wsparła rolnictwo oraz utworzono nowe elektrownie, które przyczyniły się do rozwoju przemysłu stoczniowego, hutnictwa stali i aluminium, wyrobu plastyku oraz przemysłu produktów chemicznych i elektronicznych.

Kolejny kryzys przyszedł w 2010 roku, kiedy to kraj pogłębił się w kryzysie ekonomicznym. Wzrósł także poziom zadłużenia krajowego. Z pomocą przyszła Unia Europejska, która udzieliła Grecji niezbędnego wsparcia. Obecnie sytuacja ekonomiczna kraju jest stabilna, a gospodarka rozwija się w kilku kluczowych obszarach.

Najważniejsze gałęzie gospodarki w Grecji

Stały i największy dochód w gospodarce greckiej przynosi turystyka. Kraj odwiedzany jest przez kilkadziesiąt milionów turystów rocznie oraz niezmiennie utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Kolejnym kluczowym sektorem jest flota handlowa, która uznawane jest za jedną z największych na świecie. Dużą rolę w greckiej gospodarce odgrywa także rolnictwo.

Rozwój pozostałych sektorów jak produkcja czy przemysł stwarza korzystne możliwości nawiązania współpracy w zakresie inwestowania lub wymiany handlowej (zarówno import jak i eksport). Polskich przedsiębiorców zachęcić mogą także korzystne ceny oraz niski próg wejścia na rynek.