Zlecenie spedycyjne i transportowe. Czym się różnią?

Transport produktów spożywczych

Spedycja i transport to zagadnienia, które wchodzą w obszar branży TSL. Oba dotyczącą przewozu towarów i często są ze sobą mylone. Na czym polega różnica między zleceniem spedycyjnym i transportowym i co powinien zawierać dokument ustalający warunki współpracy?

Czym różni się zlecenie spedycyjne od transportowego? W najprostszym ujęciu różnica polega na tym, że spedytor organizuje przewóz towaru, podczas gdy przewoźnik zajmuje się jego transportem. Spedytor przyjmując zlecenie spedycyjne, najczęściej dokonuje wyboru przewoźnika, przedstawiając mu zlecenie transportowe. Zdarza się również, że spedytor przyjmuje zlecenie transportowe, a następnie odsprzedaje go przewoźnikowi. Na czym dokładnie polega różnica między dwoma rodzajami zleceń oraz kto ponosi odpowiedzialność za przewożony ładunek?

Zlecenie spedycyjne – co to jest?

Zlecenie spedycyjne dotyczy organizacji przewozu towaru. Zlecenie może mieć różne formy: dokumentu, słowną, telefoniczną lub elektroniczną. Zlecenie powinno zawierać wszystkie informacje związane z wykonaniem operacji transportu. Wśród nich powinny znajdować się informacje na temat: terminu płatności, rodzaju ładunku, sposobu zabezpieczenia towaru, wartości ładunku, klasy niebezpieczeństwa towaru i czasu transportu.

Jeśli w trakcie przewozu dojdzie do całkowitego lub częściowego uszkodzenia towaru, to zlecenie spedycyjne jest jedynym dokumentem, który jest brany pod uwagę przy analizie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel na podstawie zlecenia sprawdza czy spedytor wykonał swoją pracę prawidłowo. Co powinno zawierać zlecenie?

  • właściwe oznaczenie dokumentu: zlecenie spedycyjne lub zlecenie zorganizowania przewozu,
  • stawkę za wykonanie usługi,
  • podstawę prawną przy ustaleniu praw i obowiązków obu stron umowy.

Zlecenie transportowe – co to jest?

Zlecenie transportowe to dokument dotyczący usługi transportu. Zlecenie często zawiera się przez platformy transportowe, a warunki zazwyczaj ustalone są w formie licytacji. Dotyczą one wyceny transportu, ładowności pojazdu oraz dokumentacji. Umowa jest ważna od momentu odesłania podpisanych dokumentów przez zleceniobiorcę do zleceniodawcy.  Zlecenie transportowe powinno zawierać:

  • właściwe oznaczenie dokumentu: zlecenie transportowe lub zlecenie przewozu,
  • podstawę prawną przy ustaleniu praw i obowiązków obu stron umowy,
  • Wyraz fracht lub zapłata za fracht wraz z wysokością wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Zlecenie spedycyjne i transportowe – jaka jest różnica?

Oba typy zleceń różnią się zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności. W zleceniach spedycyjnych, odpowiedzialność spedytora jest ograniczona, ponieważ nie ponosi jej za kolejnych spedytorów lub przewoźników. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spedytor samodzielnie wykonuje transport. W zleceniu transportowym odpowiedzialność za przewożony ładunek ponosi przewoźnik, czyli bezpośrednia strona umowy. Zakres odpowiedzialności przy obu formach zleceń określa Kodeks Cywilny.