Przewóz substancji chemicznych. Jak zrobić to bezpiecznie?

transport z Grecji do Polski

Bezpieczny przewóz substancji chemicznych to zawsze wyzwanie nawet dla firm transportowych z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Taki typ ładunku wymaga spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz znajomości regulacji prawno-formalnych.

W Europie produkuje się ponad 3 mln ton produktów chemicznych rocznie. Nieodłącznym elementów produkcji oraz wymiany handlowej jest transport surowców, produktów oraz półproduktów. W Polsce do tego celu najczęściej wykorzystuje się transport drogowy. Przewóz substancji chemicznych w obrębie kraju i poza jego granicami wymaga zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które wynikają z przepisu prawa międzynarodowego, unijnego oraz rozporządzeń krajowych. O czym należy pamiętać?

Substancje chemiczne

Substancje i produkty chemiczne to typ ładunku, który zaliczany jest do materiałów niebezpiecznych, czyli takich, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego. Zalicza się do nich zarówno towary, które powodują bezpośrednie zagrożenie, jak i takie, które poprzez swoje szkodliwe działanie mogą powodować także szkody w przyszłości. Wśród najczęściej transportowanych substancji chemicznych znajdują się m.in. paliwa, alkohole oraz materiały wykorzystywane w rolnictwie i przemyśle.

Jak przewozić substancje chemiczne?

Transport towarów niebezpiecznych w branży chemicznej wymaga wdrożenia odpowiednich procedur, określanych przez akty prawne. Regulacje w równym stopniu dotyczą przewoźników, magazynierów, producentów i odbiorów. Najważniejszym dokumentem jest Europejska umowa ADR z 1987 zawierająca przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym. Uzupełniają ją dyrektywy wydane przez Parlament Europejski oraz Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych obowiązująca w Polsce.

Dokumenty dokładnie określają procedury magazynowania oraz sposobu przygotowywania ładunku do transportu. Magazyny dostosowane do rodzaju przechowywanej lub substancji chemicznej, dotyczy to również pojazdu wykorzystywanego podczas transportu. Same substancje powinny być zabezpieczone za pomocą wytrzymałych i odpornych na reakcję chemiczne zbiorników lub opakowań. Konieczne jest także właściwe oznakowanie transportu oraz samego towaru. Na opakowaniach powinny znaleźć się takie informacje jak opis zagrożeń, dane fizykochemiczne oraz opis sposobu postępowania w przypadku skażenia.