Jak cyfryzacja wpływa na branżę transportu?

import Grecja

Branża transportu weszła w okres intensywnego procesu cyfryzacji, który dotyczy zarówno systemów zarządzania, jak i samej floty. Jakie zmiany dla firm oznacza postępująca technologia?

Intensywny rozwój branży transportowej oraz dodatnia dynamika ilości przewozów obsługujących import i eksport sprawiają, że sektor jest atrakcyjny inwestycyjne dla twórców nowych technologii oraz wyjątkowo chłonny. Cyfryzacja usprawnia zarządzanie i monitoring przewozów. Zmianom sprzyjają coraz bardziej restrykcyjne normy w zakresie kontroli przewozów narzucane przez Pakiet Mobilności oraz konieczność instalacji inteligentnych tachografów w pojazdach. Wszystko to prowadzić ma do większej kontroli, zwiększenia jakości oraz obniżenia kosztów działalności.

Cyfryzacja transportu w Polsce

Cyfryzacja transportu w Polsce postępuje w czterech kluczowych obszarach. Podstawowa digitalizacja dotyczy informatyzacji procesów zarządzania ładunkiem, automatyzacji obsługi administracyjnej oraz optymalizacji trasy i sieci transportowych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na technologii modelowania geograficznego.

Drugim obszarem cyfryzacji jest postępująca konsolidacja i platformizacja rynków, rozumiana jako rozwój platform online pozwalających na zamawianie usług transportu z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi do filtrowania. Platformy mają na ułatwienie komunikacji i nawiązania współpracy między klientami a usługowcami obsługującymi dany typ transportu lub kierunek.

Kolejną zmianą jest rozwój rynku transportu i logistyki o duże spółki, powstałe dzięki technologiom cyfrowym. W szerszej perspektywie czasowej może to prowadzić do większej konsolidacji rynku, szczególnie w przypadku firm świadczących kompleksowe usługi TSL.

Ostatnim obszarem są obecnie testowane technologie cyfrowe wprowadzające do branży automatyzacje. Dotyczy to zwłaszcza prognozowanych po 2022 roku rozwiązań z zakresu telematyki, sztucznej inteligencji oraz technologii opartych na modelu blockchain.

Co cyfryzacja oznacza dla branży?

Wdrożenie cyfrowych rozwiązań pozwoli na znaczne obniżenie kosztów działalności oraz dostosowanie poziomu świadczonych usług do oczekiwań klienta oraz wymogów stawianych przez międzynarodowe i unijne regulacje. Automatyczne technologie pozwolą również rozwiązać w przyszłości problem deficytu kierowców. Z drugiej strony rozwój cyfryzacji oznacza konieczność kosztownych inwestycji dla podmiotów z branży, które chcą utrzymać swoją konkurencyjność. Może także doprowadzić do powstania bariery dla mniejszej firm, a w efekcie przyczynić się do wzrostu koncentracji rynku.