Branża TSL — co to jest i jak wygląda w Polsce?

Transport produktów spożywczych

Branża TSL to połączenie trzech kluczowych dla gospodarki sektorów — transportu, spedycji i logistyki, realizowane na płaszczyźnie obsługi przewozów towarowych na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

Praca w branży TSL łączy wiele obszarów, poczynając od prawa finansowego, przez prawo transportu po zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchu dostaw. Do typowych procesów zalicza się magazynowanie produktów, przygotowanie do wysyłki, nadanie oraz śledzenie transportu. Do przewozu towarów używa się frachtu samochodowego, lotniczego, kolejowego lub morskiego. Nowoczesne technologie i postępującą cyfryzacja branży ułatwiają pracę oraz pozwalają na bezpieczny przewóz towarów nawet na dużych odległością. Wciąż jednak kluczową rolę odgrywa znajomość lokalnego rynku, możliwości komunikacyjnych oraz fachowych i profesjonalnych przewoźników, którym można powierzyć transport.

Co to jest TSL?

Branża TSL obejmuje zagadnienia związane z transportem, spedycją i logistyką. Każdy z tych obszarów jest tak samo ważny i ściśle ze sobą powiązany.

● Transport związany jest z przewozem towarów, czyli dostarczeniem ładunków z punktu A do punktu B w obrębie kraju lub poza jego granicami. Wyróżnia się transport lądowy (samochodowy, kolejowy), powietrzny (samolot, helikopter) oraz morski, realizowany za pomocą statków.
● Spedycja to obszar, który również dotyczy przewozu towarów. Zadaniem spedytora jest takie zorganizowanie przewozu, aby ładunek mógł terminowo dotrzeć do odbiorcy. Istotne znaczenie ma tu przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, jak umowa, list przewozowy, pozwolenia oraz ubezpieczenia.
● Logistyka obejmuje działania związane z planowaniem i organizacją przygotowania i przewozu towarów. Logistyk dba, aby cały proces był sprawny i odbywał się bez zakłóceń, zajmuje się także obsługą klientów oraz kontaktem z magazynem i firmą transportową.

Jak wygląda branża TSL w Polsce?

Branża TSL w Polsce to sektor o wyraźnie rozwojowym charakterze i dużym potencjale inwestycyjnym. Wynika to między innym z lokalizacji. Polska znajduje się na granicy Europy Zachodniej i Środkowo Wschodniej, co czyni z niej punkt o dużym znaczeniu strategicznym. Równocześnie cennik usług TSL jest dużo niższy niż u naszych zachodnich sąsiadów, co chętnie wykorzystują inwestorzy z zagranicy. Wśród klientów TSL znajdują się również polscy przedsiębiorcy, którzy śmiało wchodzą na rynek e-commerce lub wykorzystują usługi TSL do importu lub eksportu towarów za granicę. W każdym przypadku kluczowe znaczenie dla jakości całej usługi ma dobór odpowiednich partnerów w zakresie magazynowania oraz transportu towarów do Grecji.