Podwójna obsada kierowców — kiedy ma zastosowanie?

przewóz towarów do Grecji

W transporcie najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz bezproblemowa i szybka realizacja usługi. Z tego powodu często w przewozie towarów bierze udział więcej niż jeden kierowca. Na jakich tarasach i w jakich przypadkach ma zastosowanie tzw. podwójna obsada?

Co to jest podwójna obsada kierowców?

Definicja nie zaskakuje. Z podwójną obsadą mamy do czynienia, gdy w pojeździe przebywa dwóch kierowców, dysponujących odpowiednimi dokumentami do wykonywania pracy. Precyzyjna definicja jazdy w podwójnej obsadzie znajduje się w Rozporządzeniu WE 561/2006, określającym zasady pracy kierowców w załogach kilkuosobowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

„załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa”.

W praktyce oznacza to, że czas trwania zmiany rozciąga się aż do 30 godzin. W tym czasie kierowcy mają obowiązek odbycia 9-godzinnej przerwy, a na pozostałe czynności związane z pracą i odpoczynkiem zostaje 21 godzin. Rozporządzenie mówi także wprost o konieczności obecności dodatkowego kierowcy w kabinie pojazdu. Oboje kierowców wzajemnie zastępują się podczas jazdy. Muszą także razem powrócić do bazy, tak aby przejazd został zakwalifikowany jako jazda w podwójnej obsadzie, a tym samym skorzystanie z 30-godzinnej doby było w pełni legalne i uprawnione.

Kiedy korzysta się z podwójnej obsady kierowców?

Podwójna obsada kierowców lub inaczej załoga kilkuosobowa to optymalne rozwiązanie w przypadku długich tras, na których duże znaczenie ma szybki czas dostarczenia towaru. Podwójną obsadę wykorzystuje się zwłaszcza przy transporcie międzynarodowym. Takie rozwiązanie sprawia, że dwóch kierowców może jechać łącznie nawet 20 godzin dziennie, przebywając w ten sposób znacznie większą część trasy niż w przypadku jedno kierowcy. Dwóch kierowców znacznie szybciej radzi sobie także z przeładunkiem towaru, dzięki czemu usługa jest znacznie szybsza.

Podwójna obsada często stosowana jest także na początku pracy danego kierowcy, który dopiero wdraża się do zawodu i zdobywa doświadczenie pod okiem starszego kolegi, który pomaga mu szlifować swoje umiejętności.