Pakiet mobilności – co to jest i co oznacza nowa dyrektywa unijna dla branży transportu?

Pakiet mobilności

Trwają prace nad dopracowaniem Pakietu Mobilności. Zbiór regulacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego od początku budził zastrzeżenia przedstawicieli krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na czym polegają zmiany i kontrowersje, które budzą?

Pakiet mobilność – co to jest?

Pakiet mobilności to nazwa zaproponowanych przez Komisje Europejską regulacji prawnych, których celem jest ujednolicenie kwestii związanych z międzynarodowym transportem drogowym w obrębie Unii Europejskiej. Regulacje dotyczą terytorium Państw Członkowskich oraz przewoźników posiadających swoje siedziby w krajach należących do Wspólnoty.

Ujednolicone zapisy były wielokrotnie krytykowane przez przedstawicieli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jako regulacje obniżające konkurencyjność przewoźników z tych Państw oraz ingerujące w krajowe prawo pracy. Wynikające z regulacji zmiany oceniane są również jako niekorzystne dla środowiska naturalnego. Na czym polegają wprowadzone zmiany i które zapisy wzbudziły najwięcej kontrowersji?

Delegowanie kierowców

Zgodnie z założeniami regulacji kierowcy delegowani do transportu międzynarodowego (w tym transportu do Grecji) powinni otrzymywać minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym wykonują oni prace. Takie rozwiązanie ma zabezpieczać kierowcę jako pracownika. Eksperci wskazują jednak, że wyliczenie należnej kwoty może być problematyczne, a koszty zatrudnienia kierowców wzrosną aż o 30%, co może powodować duże problemy finansowe dla polskich firm.

Ograniczenie kabotażu

Kolejna zmiana dotyczy kabotażu. Zgodnie z przyjętym regulacjami firmy transportowe będą mogły zaplanować maksymalnie trzy operacje tego typu w ciągu tygodnia przy użyciu tego samego pojazdu. Po zakończonym przejeździe kabotażowym konieczny będzie 4-dniowy postój pojazdu, określany terminem cooling perior. Wprowadzone rozwiązanie oznacza znaczne ograniczenie przychodów dla polskich firm specjalizujących się w usłudze kabotażu, co może negatywnie odbić się na całej branży.

Powrót do bazy

Kontrowersje budzi również punkt mówiący o tym, że każdy samochód ciężarowy, będzie musiał przynajmniej raz na 8 tygodni powrócić do bazy, co ma służyć utrzymaniu pojazdu w należytym stanie. Według przedstawicieli Państw negujących zapisy regulacji takie rozwiązanie będzie prowadzić do pustych przebiegów oraz zwiększonej emisji CO2.

Odpoczynek kierowców

Zapisy Pakietu Mobilności stanowią, że firmy transportowe muszą zapewniać pracownikom warunki, w których będą mogli odpocząć. Tygodniowe okresy wypoczynku poza kabiną pojazdu powinny odbywać się na koszt pracodawcy. Unijna regulacja nakłada również na przewoźników obowiązek przeorganizowania pracy tak, aby kierowcy mogli wracać do bazy co 4 tygodnie.

Wymiana tachografów

Zgodnie z założeniami Pakietu wszystkie firmy zajmujące się transportem w UE mają obowiązek wymiany stosowanych dotychczas tachografów na urządzenia II generacji. Nowe tachografy będą automatycznie pobierać położenie pojazdu podczas przekraczania granic oraz w miejscach rozładunku i załadunku.