Model sztafetowy w logistyce – co to jest i jakie ma zastosowanie?

przewóz towarów do Grecji

Obserwując poruszające się po drogach ciężarówki, można odnieść wrażenie, że transport, szczególnie ten lądowy nie jest skomplikowany. W rzeczywistości stanowi on jednak duże wyzwanie logistyczne, które opiera się na skrupulatnym planowaniu oraz nierzadko wykorzystaniu różnych modeli transportu. Wśród nich znajduje się model sztafetowy. Na czym polega i kiedy znajduje zastosowanie?

Wybór odpowiedniej metody transportu ma kluczowe znaczenie, dla bezpieczeństwa, czasu i ceny przewozu ładunku. Spełnienie oczekiwań klientów i dostosowanie ich do możliwości przewozu wymaga dużych umiejętności planistycznych oraz dostosowania odpowiedniego modelu transportu. Przed model rozumiany jest zestaw czynności, których wykonanie w odpowiedniej kolejności, zagwarantuje szybkie i ekonomiczne przewiezienie ładunku. Wśród kilku podstawowych modeli wyróżnia się tzw. model sztafetowy.

Model sztafetowy w transporcie – co to jest i czym się charakteryzuje?

Model sztafetowy wykorzystywany jest w przypadku przewozu towarów, które rozwożone są pomiędzy trzema lub więcej punktami. Dotyczy on wyłącznie przewozów ciężarowych. Wśród jego cech charakterystycznych można wymienić:

  • stopniowy podział przewożonych towarów na mniejsze części;
  • użycie dużych samochodów transportowych, z których towar przeładowywany jest później do mniejszych pojazdów;
  • optymalizację kosztów – transport realizowany jest na dużą skalę;
  • krótki czas wykonania zlecenia.

Model sztafetowy wykorzystywany jest zarówno w spedycji krajowej, jak i międzynarodowej. Często dotyczy także przewozów intermodalnych, co oznacza, że w pierwszej kolejności realizowany jest przez transport lotniczy lub morski, a dopiero następnie towar trafia na pojazdy ciężarowe, które rozwożą go do poszczególnych punktów.

Kiedy wykorzystuje się model sztafetowy?

Model sztafetowy często wykorzystywany jest przez firmy z branży kurierskiej. W pierwszej kolejności ładunki z centralnego magazyny przewożone są dużymi samochodami transportowymi do regionalnych punktów, skąd pobierają je kurierzy i rozwożą mniejszymi pojazdami na niewielkim terenie.

Model sprawdza się także w przypadku transportów ciężarowych. Niemal zawsze wybierany jest, gdy punktów dostaw jest więcej niż dwa. Typowe są także duże odległości między poszczególnymi miejscami rozładunku.

Podstawą dobrze zorganizowanego łańcucha dostaw w modelu sztafetowym jest zawsze odpowiednie planowanie. Dzięki temu model gwarantuje efektywność działania oraz jest najbardziej opłacalny.