Transport paliw – jak bezpiecznie go wykonać?

transport z Grecji

Transport paliw stwarza szczególne wyzwania na gruncie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jakie surowce zaliczane są do tej grupy ładunków i jakie normy musi spełniać transport? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Paliwa zaliczane są do grupy towarów niebezpiecznych, które cechują się dużą łatwopalnością oraz mają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Są one klasyfikowane jako ładunki ciekłe i niespożywcze. Zaliczamy do nich m.in. benzynę, gaz ziemny, oleje opałowe, ropę naftową i naftę. Zakres wymagań dotyczących transportu paliw jest uzależniony od ilości i rodzaju przewożonego materiału, a także specyfiki przewozu.

Transport paliw – nadzór i zasady transportu drogowego

Transport paliw uregulowany jest ścisłymi przepisami prawnymi i podlega nadzorowi. Przewóz może być wykonywany tylko uprawnionymi do tego pojazdami. Są to cysterny, czyli pojazdy samochodowe bez przyczepy. Wymagania konstrukcyjne i wytrzymałościowe pojazdów określa Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Ten sam dokument klasyfikuje i dopuszcza do przewozu poszczególne typy paliw oraz precyzuje sposób umieszczania ich na pojeździe. Załadunek cysterny może odbywać się zarówno od dołu, jak i od góry metodą ciśnieniową. Sam pojazd musi posiadać odpowiednie oznakowanie oraz być dopuszczony do eksploatacji po wykonaniu specjalistycznych badań. Cysterna powinna być wyposażona w dwie gaśnice. Jednostki nie mogą być nadmiernie załadowane, ani posiadać uszkodzeń mechanicznych, wycieków, pęknięć lub braków w wyposażeniu.

Ważne jest także, aby na zewnętrznej powierzchni cysterny nie znajdowały się pozostałości paliwa. Kierowca samochodu, który przewozi materiały niebezpieczne, musi posiadać przy sobie ważne dokumenty przewozowe, wśród których znajdują się potrzebne zezwolenia i świadectwa dopuszczające pojazd i ładunek do przewozu drogowego.

Jak bezpiecznie przewozić paliwa?

Aby mieć pewność, że przewóz paliwa będzie bezpieczny, należy upewnić się, że cysterna, która ma zostać użyta do transportu jest w dobrym stanie technicznym i posiada odpowiednie wyposażenie. Istotny jest także termin ostatniego badania oraz zachowanie dopuszczalnego stopnia napełniania zbiornika. Przed wyruszeniem w trasę należy odpowiednio oznakować pojazd, przyklejając nalepki ostrzegawcze i pomarańczowe tablice. Transport najlepiej powierzyć przewoźnikowi z dużym doświadczeniem w przewozie ładunków niebezpiecznych.