Międzynarodowe reguły handlu – czego dotyczą i dlaczego warto je znać?

eksport grecja

Decydując się na import lub eksport towarów warto zapoznać się z międzynarodowymi regułami handlu określonymi w zbiorze Icoterms 2020. Znajomość ustaleń ułatwi negocjacje oraz zawarcie korzystnej umowy z zagranicznym podmiotem.

Icoterms to skrót od International Commercial Terms, czyli Międzynarodowych Reguł Handlu określających warunki sprzedaży i kupna na całym świecie. Zapisy odnoszą się do Konwencji ONZ z 1936 roku, określającej zasady międzynarodowego prawa handlowego. Ustalenia są stale aktualizowane, najnowszy dokument Icoterms 2020, zastąpił obowiązujący wcześniej Icoterms 2010. Ustalenia zostały opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Czego dotyczy dokument?

Przyjęte ustalenia przedstawiają podział kosztów oraz obowiązków między nabywcą a kupującym. Celem dokumentu jest również ujednolicenie warunków związanych z transportem towarów od sprzedawcy do nabywcy. Założenia przyjęte w ustaleniach są opcjonalne i ustępują warunkom spisanym w umowie. Treść dokumentu sygnalizuje także, moment, w którym następuje zmiana praw własności towaru. Dokument zbiera 10 reguł precyzujących warunki wymiany handlowej. Są to:

 1. Dostawa towaru i płatność.
 2. Licencja, upoważnienie i formalności.
 3. Umowa przewozu i ubezpieczenia.
 4. Dostawa i przyjęcie dostawy.
 5. Przejęcie ryzyka.
 6. Podział kosztów.
 7. Zawiadomienia.
 8. Dowód dostawy i dokumenty transportowe.
 9. Kontrola, pakowanie, oznaczenia.
 10. Inne zobowiązania.

Każdy artykuł ma swój odpowiednik dotyczący zobowiązań sprzedawcy (A) oraz nabywcy (B). Ustalenia Icoterms odnoszą się do wszystkich środków transportu. Co oznacza transport lądowy, morski oraz powietrzny. Do najważniejszych reguł należą:

 • EXW – Z zakładu – sprzedawca udostępnia swoje towary na terenie firmy. Nie jest zobowiązany do załadunku towarów na pojazd.
 • FCA – Dostarczony do przewoźnika – sprzedawca dostarcza odprawione towary we wskazany miejsce na terenie firmy lub poza jej terenem.
 • CPT – Przewóz opłacony do – sprzedający opłaca dowóz towarów do wskazanego miejsca.
 • CIP – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do – sprzedający zapewnia minimalną ochronę ubezpieczeniową dla towaru.
 • DAP – Dostarczony do miejsca – przekazanie towaru do dyspozycji kupującego. Ryzyko transportu po stronie sprzedającego.
 • DPU – Dostarczony na miejsce, wyładowany – sprzedajacy ponowi koszty związane z transportem i wyładunkiem towaru.

Dlaczego warto znać reguły Icoterms?

Reguły zebrane w Icoterms 2020 są podstawą do zawierania umów między podmiotami z różnych krajów. Znajomość postanowień dokumentu pozwala sprawniej poruszać w przepisach międzynarodowego prawa handlowego, dostarcza argumentów podczas negocjacji, a w efekcie umożliwia zawieranie korzystnych umów.