Kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku podczas transportu?

przewóz towarów do Grecji

Transport towarów, to nie tylko przewóz ładunku między producentem, a odbiorcą, ale również kwestie związane z magazynowaniem oraz załadunkiem i wyładowaniem towaru z pojazdu. Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku i odpowiada za uszkodzony towar? Jak zminimalizować ryzyko?

Każdy przewóz towarów to przedmiot odrębnej umowy, uwzględniającej specyfikę towarów oraz indywidualne ustalenia między stronami. Jeśli w dokumencie nie wskazano inaczej, zgodnie z przepisami polskiego prawa przewozowego, za bezpieczeństwo towaru podczas załadunku i rozładunku odpowiadają nadawca oraz odbiorca. Przepisy nie określają jednak jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za bezpieczne rozmieszczenie ładunku w pojeździe używanym do transportu. Uznaje się jednak, że rozmieszczenie towarów jest czynnością związaną z załadunkiem, stąd stosuje się tutaj regulacje, dotyczące tej części procesu transportu.

Jeśli przewóz towarów odbywa się za pośrednictwem profesjonalnej firmy transportowej, wykonawca staje się współodpowiedzialny za bezpieczny przewóz ładunku. Współodpowiedzialność nie ogranicza się do samego przewozu, ale również do czynności związanych z odpowiednim rozmieszczeniem i zabezpieczeniem przewożonego towaru, a następnie rozładowaniem towaru w miejscu docelowym. Wszystkie czynności powinny zostać szczegółowo wskazane i wymienione w umowie między stronami.

Odpowiedzialność na przewoźnika wykonującego przewozy międzynarodowe nakłada konwencja CMR zgodnie z którą przewoźnik odpowiada za uszkodzenie lub zaginięcie towaru w czasie między jego przyjęciem, a dostarczeniem. Ta sama konwencja zwalnia go jednak z odpowiedzialności, jeśli szkody nastąpiły na skutek niewłaściwego rozmieszczenia lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub odbiorcę. W praktyce może być to jednak trudne do rozstrzygnięcia. Decydując się na usługi firmy transportowej warto więc postawić na profesjonalnego przewoźnika posiadającego doświadczenie w obsłudze całego procesu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami konwencji CMR.

Firma Banex posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze transportów międzynarodowych. Każdy transport ubezpieczony jest na sumę gwarancyjną do wysokości 400 000 EUR. Naszym klientom oferujemy również możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia cargo z firmowym ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie, gwarantuje ochronę ubezpieczeniową do pełnej wartości przewożonego towaru. Na poczucie bezpieczeństwa wpływa także najwyższa jakość oferowanych usług oraz doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki w branży.