Co wpływa na koszt transportu drogowego?

przewóz towarów grecja

Przewóz towarów do Grecji to usługa obejmująca odbiór, zabezpieczenie i przewóz ładunku pod wskazany przez klienta adres. Na cenę transportu drogowego wpływa wiele czynników, jak odległość, rodzaj ładunku czy sposób pakowania towarów. Co przewoźnik musi uwzględnić w wycenie usługi?

Cena usług transportowych zawsze ustalana jest indywidulnie. Na koszt usług transportowych wpływają czynniki oraz liczne zmienne, które decydują o ostatecznej kwocie zlecenia. Jak ocenić atrakcyjność takiej oferty?

Wynajem pojazdów

Wśród podstawowych kosztów związanych z transportem znajduje się wynajem pojazdów i kierowców potrzebnych do wykonania przewozu. W zależności od tego czy transport ma charakter drobnicowy czy całopojazdowy, klient płaci za faktyczną ilość i wagę ładunku lub wynajem całego pojazdu. Masa towaru nie może jednak przekraczać dopuszczalnych nacisków na osie auta oraz ładowności określonej przepisami dla danego typu pojazdu.

Odległość transportu

Oprócz kosztów związanych z wynajmem frachtu, na cenę transportu wpływa przede wszystkim odległość miejsca załadunku od punktu wyładunku oraz trasa przewozu. W kalkulacji znaczenie ma także dostępność i dojazd do punktów odbioru i wyładunku przewożonego towaru. Po ustaleniu trasy przewoźnik musi skalkulować opłaty za przejazd, opłaty parkingowe oraz szacowane zużycie paliwa. Osobną kwestia jest wynagrodzenie dla kierowcy, które ustalane jest najczęściej w rozliczeniu godzinowym.

Rodzaj towarów

Innym czynnikiem wpływającym na koszt usługi jest rodzaj oraz wartość ładunku. Materiały niebezpieczne oraz szczególnie wartościowe wymagają dodatkowego zabezpieczenia oraz ostrożności ze strony kierowców. Specyficzne towary mogą także wymagać określonego rodzaju pojazdów. Wycena ustalana jest więc na podstawie typu towaru, który ma zostać przetransportowany oraz z uwzględnieniem sposobów pakowania określonego rodzaju produktów. Istotnym czynnikiem wpływającym na cenę jest także wielkość jednorazowej partii oraz ilość transportów, które mają zostać wykonane w ramach jednego zlecenia.

Wśród kosztów, które przewoźnik musi również uwzględnić przy wycenie znajdują się także mniej oczywiste pozycje, jak niezbędne naprawy, bieżąca konserwacja floty, ubezpieczenia oraz koszty związane z obsługą załadunku i wyładunku towaru.

Jak wybrać najlepszą ofertę?

Oceniając wycenę warto zwrócić uwagę na doświadczenie przewoźnika, referencję oraz standard floty jaką dysponuje. Warto także pamiętać, że najniższa cena nie zawsze oznacza najkorzystniejszą ofertę. Pozorne oszczędności podczas transportu mogą zagrażać bezpieczeństwu przewozu oraz skutkować uszkodzeniem towaru.