IMI – co to jest i kto musi być zgłaszany na platformie?

przewóz towarów grecja

Obowiązujący od tego roku Pakiet Mobilność wymusza na firmach transportowych wprowadzenie szeregu zmian. Jedną z nich jest obowiązek zgłaszania kierowców za pośrednictwem IMI – dedykowanej platformy do delegowania pracowników. Co to jest i kto musi być zgłaszany za pośrednictwem nowego  systemu?

System IMI – co to jest?

IMI to inaczej System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. Narzędzie pozwala na bezpieczną i wygodną wymianę informacji między różnymi organami administracji publicznej (poziom krajowy, regionalny i lokalny) oraz państwami i instytucjami Unii Europejskiej. Dzięki temu zachowywana jest większa kontrola między transportem odbywającymi się na terytorium państw członkowskich.

System został wprowadzony z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz przy współpracy członków wspólnoty. Celem jest zacieśnianie i ułatwienie współpracy administracyjnej oraz wzajemna pomoc między organami krajowymi oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wprowadzone rozwiązanie ma pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie wspólnego rynku wymiany handlowej.

Co oznacza wprowadzenie IMI?

Wprowadzenie wspólnego systemu delegowania pracowników jest oceniane zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Na pewno jest to narzędzie, które znacznie ułatwi pracę organów kontrolnych. Z drugiej strony obowiązek korzystania z systemu oznacza dodatkowe formalności dla firm transportowych i spedycyjnych. Są to także dodatkowe możliwości kontroli oraz nakładania sankcji za niedopełnienie formalności.

Kto i co musi zostać zgłoszone za pośrednictwem platformy IMI?

Na platformie IMI muszą zostać zgłoszone delegacje kierowców wykonujących:

  • przewóz kabotażowy
  • przewóz cross-trade

Równocześnie do systemu IMI nie muszą być zgłaszani pracownicy wykonujący:

  • przewóz bilateralny
  • przewóz tranzytowy

Obowiązek zgłaszania delegacji do systemu IMI spoczywa na przewoźniku zatrudniającym kierowcę. Delegacja może również zostać zgłoszona w jego imieniu przez osobę reprezentującą firmę lub podmiot zewnętrzny, prowadzący ewidencję czasu danej firmy.

Jak dokonać delegacji przez IMI?

Aby delegować pracownika za pośrednictwem platformy IMI, niezbędne jest założenie i aktywowanie konta na stronie Komisji Europejskiej oraz interfejsu IMI. Przy rejestracji należy podać dane przewoźnika, dane kierowcy, numery rejestracyjne pojazdu oraz przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania. W obrębie konta można następnie złożyć deklarację dotyczącą konkretnej delegacji. Każde zgłoszenie posiada swój własny, unikatowy kod QR, który umożliwi organom kontrolnym dostęp do wszystkich informacji na temat danego przejazdu.