Dlaczego rynek grecki jest atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców?

Import z Grecji do Polski

Rynek Grecki to ciekawy i wciąż niewyczerpany kierunek rozwoju dla polskich przedsiębiorców. Jakie są jego zalety oraz jakie towary stanowią główną oś wymiany handlowej między Polską a Grecją?

Według najnowszych informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny polski eksport w 2021 r. wzrósł aż o 22,8%, osiągając rekordową wartość 1305,2 mld PLN. Wśród głównych partnerów handlowych znalazły się tradycyjnie Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Udział polskiego eksportu do Grecji wyniósł zaledwie 0,4% wielkości całkowitej polskiego eksportu, a tym samym Grecja uplasowała się dopiero na 30 pozycji wśród krajów będących obszarem zbytu na polskie produkty. Wskazuje to wyraźnie na sprzyjające warunki dla przedsiębiorców, którzy planują rozszerzyć swoją ekspansję handlową. Co stanowi o tym, że rynek grecki jest atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców? Są to:

  • niewielki stopień nasycenia
  • niski próg wejścia
  • rozwojowy charakter rynku greckiego

Eksport do Grecji

W jaką branżę opłaca się inwestować? Największe możliwości pod względem popytu na towary z Polski stwarza branża HO.RE.CA., co ma związek ze specyfiką gospodarki greckiej, a także ogromnym i ważnym filarem, jakim jest w tym kraju turystyka. Wyposażenie hoteli, restauracji oraz innych obiektów turystycznych generuje popyt na takie towary, jak mięso, podroby, mleko, cukier oraz wyroby cukiernicze. Drugą ważną grupę produktów zajmują urządzenia elektryczne , jak RTV, urządzenia kuchenne oraz wagi. Trzecim filarem są kotły oraz maszyny przemysłu ciężkiego. W Grecji chętnie kupowany jest również polski tytoń.

Import do Grecji

Grecja nie należy również do kluczowych partnerów pod względem importu. Wedle danych statycznych udostępnionych przez GUS znajduje się dopiero na 49 miejscu. Wśród importowanych towarów znajdują się przede wszystkim statki towarowe i pasażerskie. Z Grecji importujemy także środki farmaceutyczne oraz akcesoria ogrodowe. Spore znaczenie mają także metale wykorzystywane przez polskie budownictw, jak stal, metal czy aluminium. Ostatnią grupę produktów stanowią przetwory warzywne i oliwa. Ich odbiorcami są przede wszystkim polscy restauratorzy.

Dlaczego rynek grecki jest atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców?

Niewielki udział rynku w polskim handlu zagranicznym sprawia, że Grecja jest kierunkiem, który wciąż posiada niski próg wejścia oraz niewielki stopień nasycenia. Równocześnie rozwojowy charakter rynku greckiego sprawia, że jest on bardzo chłonny oraz stwarza korzystne warunki dla nowych podmiotów. Możliwość spedycji drogowej oraz relatywnie krótki czas przewozu towarów oznacza niewielkie koszty transportu oraz sprawną wymianę handlową — szczególnie gdy postawisz na firmę z doświadczeniem!

Firma transportowa Banex od 25 lat specjalizuje się w transporcie między Polską a Grecją. Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam nawiązać relacje z kontrahentami z obu krajów, dobrze poznać specyfikę rynku greckiego oraz wypracować optymalne warunki współpracy i trasy transportu.