Co to jest tachograf i dlaczego kierowcy mają obowiązek go używać?

Zmiany dla importerów

Tachograf to urządzenie, które należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu wykonującego transport. Zadaniem tachografu jest m.in. monitoring i rejestr ilości przejechanych kilometrów oraz czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Dlaczego wprowadzono tachografy oraz kto ma obowiązek używania urządzenia? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Co to jest tachograf?

Tachograf to urządzenie pomiarowe. Rozróżnia się tachografy cyfrowe i analogowe. Zadaniem urządzenia jest rejestrowanie czasu pracy i działania kierowcy oraz pojazdu. Tachograf odnotowuje:

  • ilość przejechanych kilometrów
  • prędkość, z jaką porusza się pojazd
  • czas prowadzenia auta przez kierowcę
  • obowiązkowe przerwy

Celem pomiaru powyższych parametrów jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze oraz dbałość o warunki pracy kierowców. Dzięki wprowadzeniu tachometrów została znaczenie zminimalizowana liczna niebezpiecznych zdarzeń drogowych spowodowanych przez zmęczonych kierowców. Urządzenie ułatwia także rozliczanie się po odbytym kursie z pracodawcą.

Od 1 maja 2006 roku w pojazdach służących do transportu montuje się nowoczesne tachografy cyfrowe. Urządzenia automatycznie zapisują dane na wewnętrznym nośniku pamięci. Wśród pojazdów zarejestrowanych przed tą datą wciąż dozwolone są wersje analogowe. W razie awarii urządzenia przewoźnik zobligowany jest do przejścia na system cyfrowy.

Kogo obejmuje obowiązek używania tachografu?

Obowiązek używania tachografu reguluje Artykuł 3 Rozporządzenia Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zgodnie z jego zapisem, urządzenia pomiarowe muszą być zamontowane we wszystkich pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz pojazdach używanych do transportu powyżej 9 osób (łącznie z kierowcą). Niedawno wprowadzony unijny pakiet mobilności zapowiada rozszerzenie obowiązku posiadania tachografu również na busy o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jakiekolwiek próby zmiany rejestru tachografu oraz ingerencji w zapis są surowo karane i grozi za nie nawet 5 lat pozbawienia wolności. Wysokie kary finansowe zapłacą także przedsiębiorcy, którzy po 1 maja 2006 roku zamontowali w pojazdach tachografy analogowe.

Jak działa tachograf?

Mimo imponujących możliwości pomiarowych tachograf jest urządzeniem prostym w obsłudze. Wersje cyfrowe działają niemal w pełni automatycznie. Urządzenie zapisuje dane dotyczące działania kierowcy i pojazdu na wbudowanym nośniku pamięci. Odczyt karty powinien odbyć się co 28 dni, a odczyt z jednostki pojazdowej co 90 dni. Zapisane dane należy przechowywać przez okres 1 roku.