Dopuszczalna masa całkowita

przewóz towarów grecja

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to jedna z najważniejszych zmiennych dla kierowców samochodów ciężarowych. Jak ją obliczyć i jakie konsekwencje grożą za jej przekroczenie?

Dopuszczalna masa całkowita (w skrócie DMC) to termin zdefiniowany przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. W myśl zapisu DMC oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi. Dopuszczalna masa całkowita to wartość, która określą masę możliwego obciążenia dla danego typu pojazdu. Wartość ustalana jest przez producenta w czasie procesu homologacji.

Ustawa definiuje także masę całkowitą zespołu pokazów, czyli rozwiązania, które często wykorzystywane jest podczas  transportu dużej ilości towarów. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów to suma wagi połączonych ze sobą pojazdów wraz z masą ładunku oraz osobami znajdującymi się na pokładzie każdego z nich. Masa przyczepy liczona jest jako łączna masa przewożonego ładunku.

Brzmi skomplikowanie, ale sposób obliczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub ich zespołu nie powinien przysparzać większych problemów. Jak obliczyć dopuszczalną masę całkowitą?

Dopuszczalna masa całkowita – jak ją obliczyć?

DMC to suma pojemności przyczepy oraz jej masy. Pojemność określana jest przez producenta i oznacza maksymalną wagę, jaką przyczepa jest w stanie bezpiecznie przewieźć. Masa przyczepy to zsumowana wartość przewożonego ładunku, akcesoriów oraz osób.

Jak przestrzegać DMC?

Podczas transportu towarów najwyższy priorytet ma bezpieczeństwo na drodze. Nie przestrzeganie dopuszczalnej masy całkowitej może mieć poważne konsekwencje oraz skutkować surowy karami. Aby tego uniknąć, należy rozmieścić ładunek równomiernie na całej przyczepie oraz pilnować, aby nie przekraczał on dopuszczalnej wagi. W kalkulacjach należy także uwzględnić wagę osób oraz dodatkowych akcesoriów, które znajdą się na pokładzie pojazdu. W przestrzeganiu DMC należy wziąć pod uwagę, takie czynniki, jak:

  • Ograniczenie tonażowe
  • Załadunek pojazdu
  • Dopuszczalna ładowność

Informację o dopuszczalnej macie całkowitej znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Dopuszczalna masa całkowita – kontrole i kary

Przeciążony pojazd z ładunkiem stanowi poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Odpowiedzialność za odpowiednią dopuszczalną masę całkowitą pojazdu spoczywa na kierowcy oraz firmie obsługującej zlecenie transportu. Pojazd może zostać także skontrolowany przez takie organy, jak:

  • Inspekcja ruchu drogowego
  • Policja
  • Służba celna
  • Straż Graniczna
  • Pracownicy zarządcy drogi

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej podlega karze pieniężnej. Osoba kontrolująca może także nie dopuścić pojazdu z powrotem do ruchu oraz nakazać rozładowanie towaru. Wszystko to odbija się na całkowitym koszcie transportu i czasie realizacji zlecenia. W interesie firm transportowych jest więc staranna troska o to, aby ładunek był przewożony bezpiecznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.