Zmiany dla importerów – nowe przepisy celne

Zmiany dla importerów

Nowe przepisy to wynik rządowej ustawy reformującej prawo celne. Wśród najważniejszych zmian znajdują się regulacje dotyczące importerów. Celem reformy jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z importem towarów oraz zmniejszenie wydatków administracyjnych. Co się zmieniło i czy jest to korzystna zmiana dla branży? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Uproszczona procedura przy imporcie

Zgodnie z reformą w przypadku importu towarów na terytorium Polski będzie prowadzone tylko jedno postępowanie dla należności celnych i podatkowych. Dzięki uproszczonej procedurze, aby legalnie wwieźć towary będzie potrzebna tylko jedna zgoda, co znacznie skróci cały proces. Dotychczasowo Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego dla każdej sprawy otwierał przynajmniej dwa niezależne postępowania, mające na celu określenie należności podatkowych i celnych. Reforma ujednolica także tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania regulacji. Uproszczony proces znacznie przyśpieszy procedurę oraz odciąży budżet administracyjny.

Agenci celni i gwaranci- odformalizowanie wpisów

Nowa ustawa przewiduje także odformalizowanie wpisu na listę agentów celnych. Procedura zostanie uproszczona, a czas oczekiwania na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zostanie w efekcie znacznie skrócony. Podobne zmiany dotyczą procedury wpisy do wykazu grantów, czyli podmiotów uprawnionych do udzielania gwarancji na pokrycie kwot z długów celnych. Decyzja o wpisie na listę będzie należeć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie prowadzić aktualny wykaz gwarantów.

Zmiany w opłatach paliwowych i emisyjnych

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie przepisów regulujących opłatę paliwową oraz ustawę akcyzową. Chodzi przede wszystkim o możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Zwrot będzie możliwy na zasadach zwrotu podatku akcyzowego. Aby go otrzymać, niezbędne jest złożenie właściwego wniosku w obowiązującym terminie.

Nowa dyrektywa unijna

Nowe przepisy dotyczące prawa celnego wprowadza także Unia Europejka, chodzi o tzw. pakiet VAT e-commerce, którego celem jest uszczelnienie poboru podatków w handlu transgranicznym. Do tej pory wszelkie przesyłki towaru o wartości nieprzekraczającej 22 EUR były zwolnione od deklaracji celnej. Od lipca 2021 obowiązek deklaracji celnej będzie nałożony na wszystkie przesyłki o wartości poniżej 150 EUR. Zmiana dotyczy produktów importowanych z całego świata na terytoria Państw członkowskich UE.