PKZ Profil Kierowcy Zawodowego – co to jest i jak go otrzymać?

Eksport Grecja

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to jedna z wielu nowości, które pojawiły się w ostatnim czasie branży transportu. Elektroniczny dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat kierowcy oraz poświadcza jego umiejętności. Profil został wprowadzony w ramach nowelizacji ustawy o transporcie drogowym 6 kwietnia 2022 roku. Co warto o nim wiedzieć?

Zadaniem wprowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest przyspieszenie obiegu informacji i zwiększenie kontroli nad ośrodkami szkoleniowymi, wydającymi licencję kierowcy zawodowego. Za stworzeniem systemu elektronicznej dokumentacji przemawiają także względy praktyczne jak łatwy dostęp do przechowywanych danych w każdym miejscu. W systemie teleinformatycznym znajdują się m.in.:

 • dane osobowe kierowcy;
 • poświadczenie kwalifikacji zawodowych;
 • karta kwalifikacji;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane, ale platforma pozwala także na dostęp do informacji archiwalnych.

PKZ – jakie dokumenty są potrzebne, aby go otrzymać?

Aby założyć Profil Kierowcy Zawodowego, wymagane są następujące dokumenty:

 • posiadane prawo jazdy;
 • dokument tożsamości (dowód, paszport, karta pobytu);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy zawodowego;
 • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy zawodowego;
 • kolorowe zdjęcie do prawa jazdy.

Do dokumentacji należy dołączyć wniosek o wydanie prawa jazdy, kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej, kopię karty kwalifikacyjnej lub prawa jazdy oraz dowód opłaty za wydanie dokumentu.

Jak i kiedy założyć Profil Kierowcy Zawodowego?

Profil Kierowcy Zawodowego należy założyć przed rozpoczęciem kursów kwalifikacji wstępnej lub szkoleń okresowych. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, wysłać dokumenty pocztą lub utworzyć Profil Kierowcy Zawodowego samodzielnie, przez internet. Po weryfikacji dokumentów numer PKZ kierowcy przekazywany jest do wybranego ośrodka szkoleniowego. Standardowo indywidualny numer PKZ wydawany jest w ciągu dwóch dni od złożenia kompletnej dokumentacji lub wniosku.

Do czego potrzebny jest PKZ?

Profil PKZ służy przede wszystkim podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz realizacji szkoleń okresowych. Powinien go posiadać każdy kierowca, który rozpoczyna:

 • szkolenie okresowe;
 • kurs kwalifikacji wstępnej;
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej;
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;