Pilotaż transportu ponadgabarytowego

przewóz towarów do Grecji

Pilotaż transportu ponadgabarytowego to rozwiązanie stosowane podczas transportu towarów ponadnormatywnych. Ogół czynności pilotażowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu pilotowanemu pojazdowi oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

O tym, czy pilotaż transportu ponadgabarytowego jest konieczny, stanowią przepisy. Pilotaż jest wymagany, gdy pojazd służący do transportu przekroczy, któryś z poniższych parametrów:

  • jego długość przekracza 23 m
  • jego wysokość przekracza 4,5 m
  • jego szerokość przekracza 3,2 m
  • całkowita masa pojazdu przekracza 60 ton

Na czym polega pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Pilotaż transportu ponadgabarytowego to ogół czynności, za które odpowiedzialny jest pilot posiadający uprawnienia do nadzorowania takich zleceń. Rolą pilota jest właściwa organizacja przejazdu, kierowanie ruchem drogowym oraz bezpośrednia kontrola nad pojazdem wykonującym usługę transportu, również w czasie postoju.

Zadaniem pilota jest także bieżący monitoring potencjalnych źródeł zagrożenia dla przejazdu oraz przewidywanie ewentualnych utrudnień, takich ja wzmożony ruch drogowy czy zator na drodze, ale także obecność infrastruktury, jak most, tunel czy wiadukt, który nie pozwala na wjazd pojazdu o gabarytach ponadnormatywnych. Pilot powinien także zadbać o miejsce, w którym doszło do wypadku z udziałem pojazdu ponadgabarytowego oraz, jeśli sytuacja tego wymaga, wezwać policję.

Pojazd do pilotażu – wymagania

Pilotaż prowadzony jest w terenie, co oznacza, że pilot towarzyszy pojazdowi, wykonującemu transport ponadnormatywny. Sam pilot powinien poruszać się pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tak aby mieć jak największą mobilność. Nie może być to jednak motocykl. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie pojazdu. Samochód powinien powiadać widoczny napis PILOT, informację na temat szerokości pilotowanego pojazdu oraz oznakowanie ładunku nienormatywnego. Konieczne są także dwa żółte światła błyskowe, które powinny być widoczne na drodze przynajmniej 150 m przy dobrych warunkach atmosferycznych. Samochód używany do pilotażu musi być również wyposażony w urządzenia umożliwiające bezproblemowy kontakt z kierowcami pilotowanego pojazdu.

Przewóz towarów ponadgabarytowych to skomplikowany logistycznie proces. Dlatego decydując się na transport, warto skorzystać z usług przewoźnika o dużym doświadczeniu i sprawdzonej renomie.