Jak zabezpieczyć towary w transporcie?

transport do Grecji

Dla bezpiecznego transportu kluczowe znaczenie ma dokładne rozplanowanie wszystkich działań oraz odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów. Wszystko po to, aby przewóz towarów przebiegł bez uszkodzeń oraz nie stwarzał zagrożenia podczas drogi.

Odpowiednie zabezpieczenie transportowanych towarów niweluje ryzyko uszkodzenia towaru podczas drogi oraz sprawia, że ładunek jest stabilny. Dzięki temu nie stanowi zagrożenia dla innych pojazdów na drodze, co a szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku długich, międzynarodowych tras oraz materiałów uznawanych za niebezpieczne.

Sposób zabezpieczania powinien być także dostosowany do rodzaju oraz gabarytów towarów. Należy również pamiętać o tym, że konieczne jest dostosowanie się do obowiązujących norm na drodze. Zakrycie ładunkiem tablic rejestracyjnych lub przyczepa o nieodpuszczalnej masie całkowitej, może także narazić przewoźnika na sankcje pieniężne.

Sposoby zabezpieczania towarów podczas transportu

Punktem wyjścia do właściwego zabezpieczenie transportowanego towaru jest jego skuteczne unieruchomienie. W transporcie drogowym najczęściej korzysta się z metody układu blokowego, która polega na tym, ze ciasno ułożony towar nie ma możliwości przemieszczania wewnątrz ładowi. Ta metoda sprawdza się jednak jedynie w przypadku ładunków jednolitych, które szczelnie wypełniają powierzchnię załadunkową.

Na szczęście istnieją także sposoby na zabezpieczenie przewozu towarów o zróżnicowanych kształtach. Jednym z nich jest zastosowanie worków szauterskich, które pozwalają wypełnić wolną przestrzeń między ścianami ładowni oraz sekcjami ładunku. Innym sposobem jest zastosowanie belek lub drążków rozporowych. Poprzeczne zabezpieczenie ładunku uniemożliwia jego przesuwanie się po wnętrzu ładowni. To metoda, która szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku pojazdów załadowanych częściowo.

W transporcie sprawdzają się także podłużne szyny nazywane listwami. Listwy posiadają specjalne punkty do kotwiczenia pasów transportowych, siatki oraz odciągów łańcuchowych.
Pasy transportowe to bardzo uniwersalny sposób zabezpieczania każdego rodzaju ładunku, ich siła powinna być jednak dostosowana do wagi towaru. Siatka dobrze sprawdzi się w przypadku luźnego ładunku.

Odciągi łańcuchowe wykorzystywane są do ciężkich oraz trudnych do zabezpieczenia ładunków, jak maszyny przemysłowe, stal, drewno lub elementy konstrukcyjne. Taki typ towarów warto ustawić również na macie antypoślizgowej, dzięki czemu zwiększa się współczynnik tarcia na powierzchnię, a ładunek zyskuje większą stabilność.