Handel z Grecją – jakie towary sprowadzamy i wywozimy do Grecji?

eksport grecja

Grecja to 52 gospodarka pod względem PKB na świecie. Czasy kryzysu kraj ma już w znacznym stopniu za sobą. Duże ożywienie gospodarcze i rozwój przemysłu korzystnie wpływa na stosunki handlowe z innymi krajami, w tym z Polską. Jakie towary sprowadzamy i wywozimy do Grecji?

Grecka gospodarka – specyfika

Grecka gospodarka podobnie, jak w przypadku innych krajów  UE jest oparta w znacznej części na usługach, które stanowią aż 79% greckiego PKB. Na drugim miejscu plasuje się przemysł, który generuje 17% Produktu Krajowego Brutto. Trzecią siłę stanowi handel. Co ciekawe Grecja, mimo niewielkich rozmiarów i powracających problemów ekonomicznych, dysponuje największą na świecie flotą handlową, której wartość szacuje się na 100 mld USD. Kraj posiada aż 5600 statków o łącznej nośności 427 mln ton. Drugi ważny filar transportu stanowi przewóz naziemny.

Stosunki handlowe z Polską

Handel między Polska i Grecją cechuje duża dysproporcja. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Grecja od wielu lat notuje ujemny bilans handlowy, który dotyczy relacji z większością jej europejskich partnerów, w tym Polski. Według danych Ministerstwa Rozwoju saldo handlowe wyniosło 475 mln euro na korzyść Polski. Ogólne obroty handlowe między Polską i Grecją wyniosły dla ostatniego okresu 1,3 mld euro. Z takim wynikiem Grecja na liście partnerów handlowych Polski zajmuje czterdziestą pozycję. Co ciekawe, każdego roku notuje się tu jednak niewielki wzrost. To samo dotyczy polskich inwestycji w Grecji oraz greckich w Polsce. Obu krajom daleko do pierwszych pozycji na listach kluczowych inwestorów. Niewielkie nasycenie tego obszaru stwarza korzystne warunki dla nowych inwestorów, którym łatwiej wejść na rynek.

Import towarów z Grecji

Według danych GUS Grecja znajduje się na 49 miejscu na liście partnerów handlowych Polski. W ostatnim okresie sumaryczna wielkość importu towarów z Grecji wyniosła 468 mln euro. Wśród importowanych dóbr znajdują się produkty przemysłu stoczniowego, takie jak promy, statki pasażerskie i statki towarowe. Do Polski importowane są również produkty farmaceutyczne i akcesoria ogrodnicze. Duży udział ma także transport produktów z aluminium oraz stali i żelaza, które są wykorzystywane przez polskie budownictwo. Kolejną grupę stanowią greckie produkty spożywcze, których odbiorcami są w głównej mierze polscy restauratorzy.

Eksport towarów do Grecji

Wartość polskiego eksportu do Grecji wyniosła w ostatnim roku 978 mln, co stanowi 0,4% polskiej sprzedaży zagranicznej i plasuje Polskę na 30 miejscu wśród partnerów handlowych Grecji. Wśród eksportowanych do Grecji towarów znajdują się przede wszystkim maszyny przemysłowe i urządzenia elektryczne, w tym sprzęt RTV. Kolejną grupę stanowią akcesoria i karmy dla zwierząt oraz artykuły dla branży HORECA. Istotnym towarem eksportowym jest także tytoń oraz produkty spożywcze, w tym mięso i jadalne podroby.

Wymiana handlowa między Polską a Grecją odbywa się przede wszystkim drogą lądową. Ważną rolę odgrywa w niej transport drogowy (link). Średni czas przewozu towarów wynosi 4-5 dni.