Co to jest system SENT i jakie towary trzeba w nim rejestrować?

import Grecja

System Elektronicznego Nadzoru Transportu został skonstruowany w celu rejestracji przewozu tzw. towarów wrażliwych. Jakie produkty objęte są koniecznością rejestracji i jakie obowiązki spoczywają na klientach i przewoźnikach?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu

System Elektronicznego Nadzoru Transportu, w skrócie SENT to państwowy odpowiednik monitoringu pojazdów, który został stworzony aby nadzorować przewóz tzw. towarów wrażliwych, czyli alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków oraz substancji zagrażających środowisku, m.in. paliwa. System jest integralną częścią większej struktury informatycznej znanej pod nazwą UESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Obowiązek rejestracji towarów wrażliwych jest regulowany Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859). Celem wprowadzenia aktu prawnego jest ograniczenie szarej strefy i monitoring nieprawidłowości w obrocie towarami wrażliwymi. Jakie produkty zostały objęte systemem SENT?

Towary wrażliwe w systemie SENT

Dokładna lista towarów zakwalifikowanych jako wrażliwe znajduje się w art. 3 ust. 2 Ustawy z 9 marca 2017 r. Dotyczy to zarówno importu, jak i eksportu. Jak możemy przeczytać w dokumencie, systemem SENT zostały objęte następujące towary:

  • paliwa opałowe – bez względu na ilość w przesyłce;
  • alkohol całkowicie skażony – przy przewozie powyżej 500 litrów;
  • susz tytoniowy bez znaku akcyzy – bez względu na ilość w przesyłce;
  • gaz LGP.

Rejestracja w systemie SENT – na czym polega i kogo dotyczy?

Przewóz towarów wrażliwych wymaga zgłoszenia za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Za pośrednictwem strony internetowej należy wybrać odpowiedni formularz SENT i zarejestrować towary, które mają być przedmiotem transportu. Rejestracja formularza skutkuje otrzymaniem numeru referencyjnego i wygenerowaniem 3 kluczy dostępu potrzebnych na kolejnych etapach przewozu.  Kto powinien dokonać rejestracji?

Ustawa z 9 marca 2017 r. wymienia trzy rodzaje podmiotów:

  • nadawca – musi zgłosić zamiar przewozu towaru wrażliwego. Po wypełnieniu formularza otrzymuje numer referencyjny, który jest ważny 10 dni. W tym czasie musi być zrealizowany przewóz.
  • przewoźnik – uzupełnia zgłoszenie na etapie transportu i otrzymuje numer lokalizatora GPS do monitorowania przewozu;
  • podmiot odbierający – zamyka etap rejestracji, potwierdzając odbiór towaru.

Brak rejestracji lub niedopełnienie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, zatrzymaniem transportu lub zarekwirowanym towaru.