Co to znaczy ETA?

transport z Grecji do Polski

ETA to pojęcie, z którym możemy spotkać się w szeroko pojętej branży transportu i logistyki. Co oznacza ten wskaźnik oraz jakie jest jego znaczenie w efektywnym zarządzaniu flotą pojazdów?

Branżą TSL stanowi jeden z kluczowych filarów nowoczesnej gospodarki. Rosnące znaczenie sektora oraz postępująca cyfryzacja i modernizacja stwarzają nowe możliwości rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście coraz ważniejsze stają się systemy ETA. Co to jest i jakie znaczenie mają dla efektywności zarządzania transportem.

ETA – co to jest?

ETA to skrót od angielskiego Estimated Time of Arrival, czyli planowany czas przybycia. Jest to wskaźnik określający przedział czasowy, w którym realizujący transport pojazd dotrze do miejsca przeznaczenia. Wskaźnik ETA początkowo używany był w transporcie morskim i odnosił się do momentu wpłynięcia statku do portu. Obecnie używany jest powszechnie w transporcie drogowym oraz lotnictwie i służbach ratunkowych. Oznacza dokładną estymację (szacunek) czasu, w którym pojazd dotrze na miejsce.

Jak oblicza się ETA?

Planowany czas przybycia na miejsce szacowany jest na podstawie takich informacji jak długość trasy transportu, rodzaj drogi, typ pojazdu, prognozowana pogoda oraz ewentualne opóźnienia, które mogą pojawić się czasie transportu.

Znaczenie systemów ETA w zarządzaniu flotą

Wskaźnik ETA ma coraz większe znaczenie w branży transportu. Jest to związane z faktem, że coraz więcej klientów firm transportowych uzależnia ciągłość swojej pracy, od dostępu do dostarczanych materiałów. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych, w których od terminowości dostawy zależy często ciągłość i terminowość produkcji. Dodatkowo coraz więcej firm opiera swoje funkcjonowanie na modelu dostaw justi-in-time, który pozwala wyeliminować koszty związane z magazynowaniem i nieoszczędne gospodarowanie się materiałami.

Systemy ETA w branży transportu

Z wyżej przedstawionych powodów, coraz więcej firm transportowych decyduje się na zakup i implementację systemów ETA w swoich flotach. Narzędzie pozwala nie tylko dokładnie zaplanować czas dotarcia transportu w miejsce docelowe, ale także analizuje informacje takie jak zasięg pojazdu na podstawie paliwa znajdującego się w baku, czas pracy kierowcy i planowane przerwy, czy uwzględnienie w planie przejazdu dni świątecznych na terytorium kraju przejazdu. Wykonanie automatycznych i precyzyjnych analiz jest możliwe dzięki narzędziom telematycznym i systemom TMS, na których bazuje ETA.