Boom w sektorze magazynów

transport z Grecji do Polski

Silna dynamika podaży i popytu oraz rosnący udział e-commerce sprzyja rozwojowi sektora magazynów. W 2020 roku odnotowano rekordowy popyt na zasoby nowoczesnej powierzchni logistycznej, która przekroczyła 20 mln m2. Korzystna sytuacja w sektorze magazynów stwarza nowe możliwości rozwoju dla firm zajmujących się transportem.

Zahamowanie gospodarcze spowodowane pandemią nie zmniejszyło popytu na powierzchnie magazynowe i przemysłowe. Zmiana zwyczajów konsumenckich i coraz większa popularność handlu e-commerce spowodowały najwyższy w historii popyt na przestrzenie magazynowe oraz przyczyniły się do ogromnego wzrostu znaczenia branży kurierskiej oraz transportowej. Największy udział w popycie na powierzchnię magazynową miały sektor spożywczy oraz sektor logistyczny, zajmujący się obsługą sprzedaży internetowej. Są to branże, które działały nieprzerwanie, mimo pandemicznych restrykcji wprowadzanych w innych sektorach handlu.

Największe ośrodki magazynowe

Największa ilość przestrzeni magazynowych w skali kraju znajduje się w pięciu głównych ośrodkach rozmieszczonych w różnych częściach Polski. Są to Warszawa, Wrocław, Polska Centralna, Poznań oraz Górny Śląsk. Ośrodki skupiają aż 80% powierzchni magazynowej w kraju i stanowią centra dystrybucji towarów do innych miejscowości w regionie. Największym budynkiem magazynowym, który powstał w 2020 roku, jest A2 Warsaw Park. Znajdujący się w Adamowie obiekt został wybudowany przez firmę Panattoni Europe. Magazyn ma aż 104 tys. m2, a jego powierzchnię wynajmują głównie firmy z branży logistycznej.

Nowe inwestycje i projekty

Nie oznacza to jednak, że zapotrzebowanie zostało wyczerpane. Nadal powstają nowe powierzchnie magazynowe. Dotyczy to zwłaszcza województw takich jak mazowieckie oraz śląskie. Najwięcej nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej powstaje w województwie śląskim i mazowieckim, ale magazynowy boom dotyczy całej Polski. Wśród największych nowych realizacji i projektów znajduje się Panattoni BTS Świebodzin o powierzchni 203,5 tys. m2oraz nowoczesny kompleks magazynowy 7R Park Beskid II o powierzchni 90 tys. m2, który został zlokalizowany i w Czechowicach-Dziedzicach.

Szansa dla branży transportowej

Zwiększona aktywność w sektorze magazynów zapewnia popyt na usługi logistyczne i transportowe. Firmy obsługują procesy dostawy, wymiany, reklamacji oraz zwrotów. Rosnące wymagania względem cyfryzacji i automatyzacji sprawiają, że firmy transportowe muszą dostosować się do wymagań technologicznych stawianych przez zleceniodawców oraz zapewnić dostęp do danych wysyłanych przez pojazd w trakcie wykonywania usługi. Celem ma być zwiększenie transparentności, gwarancja jakości oraz terminowość. Dostosowanie się do nowych realiów rynku daje jednak niemal nieograniczone możliwości wykonywania usług transportowych. Wszystko wskazuje bowiem na to, ze boom na rynku magazynów nie jest przejściowym trendem, a zmiana nawyków konsumenckich zostanie z nami na trwałe.