Jakie wyzwania stoją przed branżą transportu?

Import z Grecji do Polski

Początek Nowego Roku to czas podsumowań i planów. To także doskonała okazja do analizy największych wyzwań, które stoją przed branżą transportu. Co przyniósł 2022 rok i czego można spodziewać się w ciągu najbliższego półrocza? Oto garść najważniejszych ustaleń i wniosków.

Podsumowanie 2022 dla branży transportowej

Rok 2022 i charakterystyczny dla niego kryzys gospodarczy oraz wzrost cen paliwa sprawił, że branża transportu musiała zmierzyć się z dużo wyższymi kosztami działalności. Wpływ na taki stan rzeczy miały czynniki regulacyjne, takie jak rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych, pakiet mobilności, przepisy Nowego Ładu oraz zmiany w przepisach określających formę pracy kierowców i zasady ustalania składek ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek dochodowy. Wśród czynników politycznych znalazła się rosyjska agresja na Ukrainę oraz spowodowany działaniami wojennymi podwyżki cen energii i gazu, co odczuli wszyscy przewoźnicy zmuszeni płacić za niezbędne do wykonywania pracy paliwo. Najbardziej drastyczna była podwyżka gazu, którego ceny wzrosły nawet kilkukrotnie.

Co dalej? Perspektywy i plany na kolejne półrocze

Jakie zmiany przyniesie nowe półrocze? Prognozy dla branży można stawiać m.in. w oparciu o wskaźniki koniunktury gospodarczej krajów UE, które pozostają w ścisłym związku z rynkiem transportowym. Jak pokazują analizy ekonomistów, w najbliższych miesiącach wiele sektorów dotknie spadek produkcji, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na transport. Równolegle eksperci przewidują wzrost kosztów produkcji i paliwa w związku z embargo na ropę pochodzenia rosyjskiego. Innym wyzwaniem będzie deficyt kierowców, których coraz częściej sprowadza się z państw azjatyckich jak Indie, Filipiny, Indonezja czy Kazachstan.

Te trudne warunki sprawiają, że firmy transportowe muszą szukać nowych rozwiązań i strategii biznesowych. Jak przewidują eksperci, kluczowa może okazać się dywersyfikacja źródeł frachtów oraz pojazdów, które powinny umożliwiać świadczenie usługi transportu w wielu, różnych branżach. Szansą dla przewoźników może być także konsolidacja rynku i ścisła współpraca mniejszych firm przewozowych. Możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych zleceń daje także digitalizacja branży, która w przypadku transportu oznacza korzystanie z narzędzi ułatwiających pozyskiwanie nowych zleceń, ograniczenie pustych przejazdów oraz zoptymalizowane korzystanie z przestrzeni ładunkowej.