Co to jest transport niskopodwoziowy i kiedy się go wykorzystuje?

transport z Grecji do Polski

Transport niskopodwoziowy to obok przewozów całopojazdowych i drobnicowych jedna z najczęściej realizowanych przez firmy transportowe usług. Na czym dokładnie polega i przy jakim rodzaju przewozów się go wykorzystuje? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

W branży TSL można spotkać się z pojęciami ciężarowych transportów nienormatywnych oraz przewozów ponadgabarytowych. Każdy z nich dotyczy tego samu typu przewozu, określanego mianem transportu niskopodwoziowego.

Co to jest transport niskopodwoziowy?

Transport niskopodwoziowy dotyczy wszelkiego rodzaju ładunków, które z powodu wagi lub wielkości przekraczają określone w przepisach normy. Nazwa transportu niskopodwoziowego nawiązuje do naczep, które wykorzystywane są zwykle do obsługi takiego typu przewozu. Ich cechą charakterystyczną jest podłużna platforma, umiejscowiona blisko podłoża. Platforma nie posiada burt oraz często znajduje się poniżej poziomu osi kół. Platformę można także regulować, skracając lub wydłużając jej powierzchnię.

Transport niskopodwoziowy – kiedy ładunek jest nienormatywny?

Normatywność przewożonego ładunku regulują ustalania ustawy o prawie ruchu drogowego. Normą określana jest maksymalna wielkość i waga transportowanego ładunku. Za ładunek normatywny, a więc nadający się do konwencjonalnego transportu całopojazdowego lub drobnicowego, uznaje się:

  • ładunek o długości nieprzekraczającej 18,75 m;
  • ładunek o szerokości nieprzekraczającej 2,55 m;
  • ładunek o wysokości nieprzekraczającej 4 m;
  • ładunek o wadze do 42 ton masy całkowitej.

Jeśli ładunek przekracza, którąś z tych norm kwalifikuje się jako towar nienormatywny do przewozu niskopodwoziowego.

Jak zorganizować transport niskopodwoziowy?

Do realizacji takiej usługi spedycji niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia oraz załatwienie szeregu formalności, które dobrze powierzyć doświadczonej firmie transportowej. Podstawą uzyskania pozwolenia jest zgromadzenie dokumentacji związanej z planowaną trasu przejazdu. Są to m.in. ekspertyzy mostowe, ekspertyzy tunelowe oraz szczegółowy plan przewozu. Dodatkowo w transporcie niskopodwoziowym (zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), musi uczestniczyć tzw. pojazd pilotujący. Jeśli ładunek ze względu na swoje gabaryty stwarza szczególne zagrożenie dla ruchu drogowego, przewóz eskortuje również policja.