Dopuszczalne wymiary samochodów ciężarowych w Polsce

Pakiet mobilności

Podstawą udanego transportu jest odpowiedni dobór pojazdu do rodzaju przewożonego ładunku. Trzeba również pamiętać o lokalnych rygorach prawnych dotyczących dopuszczalnych wymiarów pojazdu oraz jego ładowności. Jak ta kwestia przedstawia się w Polsce? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Długość pojazdu ciężarowego

Jednym z najważniejszych parametrów pojazdu jest jego długość. Zgodnie z polskimi przepisami nie może ona przekraczać:

 • 12 m w przypadku pojedynczego pojazdu;
 • 16,5 m w przypadku pojazdu samochodowego i naczepy;
 • 18,75 m w przypadku zespołu dwóch pojazdów;
 • 22 m w przypadku trzech pojazdów.

Poruszanie po drogach publicznych w Polsce pojazdów dłuższych niż 22 m jest możliwe, ale wymaga każdorazowo wydania stosownego pozwolenia.

Szerokość pojazdu ciężarowego

Szerokość pojazdu ciężarowego może wynosić maksymalnie 2,55 m lub 2,50 m w przypadku izotery. Szerokość całkowita pojazdu wraz z ładunkiem nie może natomiast przekraczać 3 m, przy czym ładunek z każdej ze stron może wystawać maksymalnie do 23 cm.

Wysokość pojazdu ciężarowego

Maksymalna wysokość pojazdu ciężarowego to 4 m.

Dozwolony nacisk na oś napędową

Istnieją także regulacje dotyczące maksymalnego nacisku na oś napędową, który jest różny w zależności od rodzaju drogi, na której wykonywany jest transport. Wynosi on odpowiednio:

 • 11,5 t na autostradach, drogach szybkiego ruchu i większości dróg krajowych;
 • 10 t na niektórych drogach krajowych i większości dróg wojewódzkich;
 • 8 t na pozostałych drogach wojewódzkich i drogach lokalnych.

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu składowego zespołu pojazdów nie może przekraczać:

 • 10 t – dla przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy;
 • 18 t – dla przyczepy o dwóch osiach z wyjątkiem naczepy;
 • 24 t – dla przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy;
 • 28 t – dla zespołu pojazdów mającego trzy osie;
 • 40 t – dla zespołu pojazdów złożonego o co najmniej 5 osiach;
 • 28 t – dla zespołu pojazdów o liczbie osi nie większej niż cztery;
 • 40 t – dla zespołu pojazdów o liczbie osi większej niż cztery.

Przekroczenie tych parametrów powoduje, że przejazd takiego pojazdu traktowany będzie jako nienormatywny, przez co wymaga dopełnienia odpowiednich procedur i uzyskania każdorazowej zgody.